Kadın hekimlerden 8 Mart talebi

Kadın hekimlerden 8 Mart talebi "Cinsiyet Körü, Eşitlikçi Olmayan Sağlık ve Bilim Politikalarına Son!”

08 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı kolu tarafından “Cinsiyet Körü, Eşitlikçi Olmayan Sağlık ve Bilim Politikalarına Son!” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün Kıran, Mardin Tabip Odası Eş Başkanı Dr. Derya Etem ve Ankara Tabip odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyesi Dr. Güleser Karakoç’un katıldığı açıklama TTB’de 06 Mart 2020 Cuma günü düzenlendi.

Dr. Selma Güngör 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında Neoliberal politikalara bağlı gelişen ekonomik ve finansal krizler sırasında işinden ilk çıkarılanların kadınlar olduğunu belirtti. Üniversitelerin kadına yönelik ayrımcılıkla mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Güngör “Toplumsal sağlık düzeyini geliştirmek için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çaba harcamak yalnız Çalışma, Aile ve sosyal güvenlik Bakanlığının değil, Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere tüm devletin temel sorumluluğudur. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama görevinin yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye’de hemen her gün bir kadının hayatını kaybettiğine dikkat çeken Dr. Selma Güngör “Bu tablo ülkemizde kadına yönelik şiddetin acil önlemlerin alınması gereken ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sağlık kuruluşları, hekimler ve sağlık çalışanları şiddetin belgelenmesi ve şiddete uğrayanların sağaltılmasında gerekli duyarlılığı göstermelidirler. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek kadınların yaşam hakkını korumanın, sağlıklı yaşamalarını güvence altına almanın ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın en önemli yoludur. Bu nedenle, altına imza atılan İstanbul Sözleşmesi ‘ni  hatırlatıyor, toplumu ve devleti kadına yönelik şiddetle ve tüm şiddet biçimleriyle etkin mücadeleye çağırıyoruz” diye konuştu.

Dr. Selma Güngör Eşitlik, özgürlük, barış ve adalet talep ederek Cinsiyet Körü, Eşitlikçi Olmayan Sağlık ve Bilim Politikalarına Son verilmesini istedi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün Kıran iktidarın sağlık alanında uyguladığı muhafazakarlaştırıcı politikaları eleştirerek “Aile planlaması hizmetleri etkin uygulanmadı ve içi boşaltıldı. İstenmeyen  gebelikler ve sağlıksız ortamlardaki düşükler anne - bebek sağlığını tehdit etmeye başladı. Kürtaj kısıtlaması, buna karşılık doğurganlığın teşviki ile kadın sağlığı üreme politikalarına indirgendi ve kadınların cinsel sorunları görünmez duruma geldi. Dolayısıyla AKP iktidarı dönemindeki muhafazakar ve ataerkil politikalarla kadın sağlığı  sağlıksız hale getirildi. Kadının sağlığı için Toplumsal cinsiyet eşitliğine evet derken ataerkil ortama da hayır diyoruz” sözlerini kaydetti.

Mardin Tabip Odası Eş Başkanı Dr. Derya Etem kadına şiddetin toplumsal şiddetten ayrılamayacağını vurgulayarak günümüzde tüm şiddet çeşitlerinin tırmanışa geçtiğine dikkat çekti. En basit demokratik hak taleplerinin bile orantısız şiddetle bastırıldığını vurgulayarak kadına şiddetin toplumsal şiddetin bir parçası olduğunu ifade etti.

Ankara Tabip odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyesi Dr. Güleser Karakoç kadına ve toplumsal şiddetin tüm çeşitlerine karşı çıkan herkesi sağlıkta şiddete karşı 15 Mart’ta düzenlenecek olan “Beyaz Miting”e davet etti.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.