"Yurtta Sağlık, Dünyada Sağlık"

Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası olarak 14 Mart Tıp Bayramımızın 101. yılında, ‘’HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ’’ ana temasıyla Tıp Bayramımızı kutluyoruz. Anayasamızın sosyal devlet ilkeleri olan; adalet, sağlık, güvenlik ve eğitimin devlet tarafından ücretsiz eşit ve de erişilebilir olarak vatandaşlarına ulaştırılmasının gerçekleştirilemediği, kapitalist sistemin dayatmalarıyla özelleştirmeler yapıldığı ve yoksulluğa itilen yurttaşların sağlık kurumlarına ve sağlığa erişimi aksadığı bir ortamda 14 Mart Tıp Bayramımıza içimiz burkularak, hüzünle gireceğiz.

Bölgesel bir savaşın eşiğinde, Kaz Dağları’ndan Hasankeyf’e, Türkiye’nin dört bir yanında doğa ve tarihin yağmalandığı, ekosistemin tahrip edildiği ülkemizde, bu uygulamaların halk sağlığına yansıyan sonuçlarını süreç içerisinde hep birlikte göreceğiz. 

14 Mart’ta 5 talebimizi dile getireceğiz. 

1- TTB’nin hazırladığı sağlık emek ve meslek örgütlerinin desteklediği “Sağlıkta Şiddet Yasası” tasarısı meclis tarafından hemen yasalaştırılsın
2- Sağlık çalışanlarının hizmeti sunarken yaşadıkları her türlü şiddet, iş kazası olarak değerlendirilsin
3- Muayene randevuları hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlensin
4- Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilsin
5- Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilsin, sevk zinciri uygulamasına geçilsin

Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz