“Hekimlik Yapmak İstiyoruz”

“Hekimlik Yapmak İstiyoruz”

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle basın bülteni paylaştı.

“Hekimlik Yapmak İstiyoruz”

101 yıl önce bir grup tıbbiyeli öğrencinin yurdu işgale karşı tutum alıp, mücadele ettiği ve sonrasında tıp bayramı olarak kutlandığı tarihtir 14 Mart. O günden bu yana; hekimlik mesleğinin temel amacının yaşamak ve yaşatmak olduğunun bilinciyle, sağlığın fiziksel, ruhsal, sosyal ve siyasal olarak tam bir iyilik halinde olmanın ancak demokratik ve barışçıl ortamlarda mümkün olduğunu dile getirdik.

Bizler iyi hekimlik uygulamalarını,   nitelikli ve bilimsel tıp eğitimini savunurken, sağlığın bir rant alanı olmamasının ve eşit, ulaşılabilir, ücretsiz bir sağlık hizmetinin mücadelesini verirken, doğanın, ekosistemin tahrip ve talanına karşı çıkarken, sanatın insan hayatındaki önemini vurgularken; çalışma ve eğitim hakkımız elimizden alınıyor, yargılanıyoruz, şiddet görüyoruz, yıpranıyoruz, iş yükü altında eziliyoruz. Bayram sözcüğünü kullanmak zor geliyor bize. Sağlık politikalarını tartıştığımız, sorunlarımızı, çözüm yollarını, taleplerimizi ele aldığımız, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediğimiz 14 Mart tıp haftası etkinliklerimizi ve Beyaz Mitingimizi bu sene yeni Coronavirüs hastalığının (covid-19) Türkiye’de tespit edilmesi nedeniyle iptal ettik. Umarız ki bu süreç bilimin ışığında ve şeffaf bir şekilde yönetilir ve biz sağlık çalışanları yine özveriyle ve elimizden gelenin en iyisi ile üzerimize düşeni yaparız.

14 Mart 2019’da Türkiye sağlık ortamı için taleplerimiz neymiş ve neler değişmiş;

1.Çalışırken ve emeklilikte insanca bir yaşam için yeterli ve güvenceli ücret istiyoruz (Kısmi bir düzenleme yapıldı, ancak bu konuda ciddi eşitsizlikler halen yaşanmaya devam etmektedir)

2.Çalışma alanlarımız güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunumuna uygun hale getirilmelidir.(Hiç bir değişiklik yapılmadı)

3.Mega projeler adı altında hayata geçirilen şehir hastaneleri; devasa ölü boşluklarla rant alanları değil, çalışanların çalışmasını kolaylaştıracak; dinlenme alanları ve eğitim alanları oluşturulacak şekilde yeniden düzenlenmelidir (Şehir hastanesi projelerinden vaz geçilmedi, finansman şekli değişti. Kamu hazinesinden karşılamak şartıyla şehir hastaneleri projeleri devam etmektedir)

4.Çalışma ve eğitim anayasal bir haktır. Hukuki dayanaktan yoksun olan güvenlik soruşturmaları sonucunda; ataması yapılmamış olan yüzlerce genç hekimin atamaları bir an önce yapılmalıdır (2019 Kasım ayında anayasa mahkemesinin güvenlik ve arşiv araştırması yapılmasını iptaline rağmen genç hekim arkadaşlarımızın ataması yapılmamakta, anayasaya kararına uyulmamaktadır)

5.2018 Aralık ayında TBMM’de şiddet yasası olarak kabul edilen 7151 sayılı yasa, sağlık alanında şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir düzenleme içermemektedir. TTB’nin 2014 tarihinde Meclis’e sunduğu sağlıkta şiddet yasa teklifi yasalaştırılmalıdır (Yasa teklifimiz Mecliste ve herhangi bir gelişme olmadı)

14 Mart’ın 101.yılında meslektaşlarımızın maddi ve manevi haklarını korumaya, demokrasiyi, barışı, evrensel hukuk ve tıbbi etik değerlerini savunmaya devam edeceğiz.

Sağlık bizim işimiz, sağlıklı bir toplum en büyük isteğimiz, eşit, ücretsiz, erişilebilir sağlık hizmeti hedefimiz. Bilimin ışığında, kendi doğrularımızla, şeffaf politikalarla sağlıklı toplumu oluşturacağımıza ve son günlerde yaşadığımız tüm sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu