Özelde Çalışan Hekimlerle Toplantı

Özelde Çalışan Hekimlerle Toplantı

Ankara Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından ATO’da 7 Kasım Pazartesi günü bir toplantı yapıldı. Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu üyeleri, muayenehane hekimleri, özel hastane hekimleri, özel hastane temsilcileri ve sigorta şirketi temsilcileri katıldı. Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı Dr. Atila Ilıman TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Katsayı konusunda görüşler paylaşılarak özellikle hekim muayene değerlendirme puanının düşüklüğünden bahsedildi. Ankara için 2016 yılında geçerli kılınan 5.3 lük katsayının güncel değerlendirmede 5.9-6.0 civarında olmasının uygun olabileceği belirtildi.

Ardından birden fazla ilde çalışma, iş ve ücret güvencesi, işveren-hekim uzlaşmazlığı, sigorta ve Malprtaktis konusunda eğitim, hekimlik alanı ile ilgili davalarda bilirkişilik konuları katılımcılarla birlikte tartışıldı.

Toplantı sonunda tartışılan konular hakkında çözüm üretebilmek için sağlık hukuku gibi bir çalışma gurubunun oluşturulmasının faydalı olabileceği belirtildi.

Katsayı ile ilgili değerlendirmeler de Türk Tabipleri Birliği’ne iletildi.