Ankara'da Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanları raporu

Ankara'da Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanları raporu

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyid edilen Covid-19 tanısı alan; yataklı sağlık kuruluşlarında tedavi gören, evde izolasyonda olan ve tedavi süreci devam eden ya da taburcu olan sağlık çalışanlarının sayısı 21 Nisan 2020 tarihi itibariyle 169 kişidir.