Sağlık Hakkını koruyamıyorsunuz! Gözdağı mı vermek istiyorsunuz?

Sağlık Hakkını koruyamıyorsunuz! Gözdağı mı vermek istiyorsunuz?

Salgın sırasında özveri ile çalışan, halkın sağlık hakkını korumak için evrensel tıbbi etik değerlerden ödün vermeyen, sağlık çalışanlarını korumak göreviniz değil mi? Sizi topluma karşı olan görevinizi yapmaya, bilgileri şeffaf olarak kamuoyuna paylaşmaya davet eden sağlık emekçilerine gözdağı mı vermek istiyorsunuz?
Şanlıurfa Tabip Odasının yöneticilerini gözaltına almanız kabullenemez. Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?