Ankara emek meslek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması “Yeni bir toplumsal düzeni emek ve bilimle kuracağız”

Ankara emek meslek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması “Yeni bir toplumsal düzeni emek ve bilimle kuracağız”

1 Mayıs İşçi Bayramı Covid-19 pandemisi sebebiyle bu yıl kitlesel bir şekilde kutlanamadı. Salgın nedeniyle kitlesel miting yerine Ulus Atatürk Anıtı önünde tüm önlemleri alarak, temsili katılımlı anma için Ankara emek meslek örgütleri tarafından yapılan başvuru sonucunda Valiliğin 1 Mayıs’ta değil 30 Nisan’da sadece 5 kişilik bir katılımla yapılacak basın açıklamasına izin verileceğini bildirmesi üzerine alanda yapılması planlanan temsili açıklamadan vazgeçildi.

Bu durum üzerine Ankara emek meslek örgütlerinin yöneticileri Ankara Tabip Odası’nda 30 Nisan 2020 tarihinde bir araya gelerek “Yeni bir toplumsal düzeni emek ve bilimle kuracağız” başlıklı basın açıklaması düzenledi.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası yöneticilerinin katıldığı basın toplantısından önce söz alan ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç “Ankara Valisinin 1 Mayıs için yaptığımız başvurulara verdiği cevabı kabul etmiyoruz. Cevabın uygun olmadığını belirtmek istiyoruz ve 1 Mayıs akşamı saat 21.00’de hep birlikte 1 Mayıs marşını söyleyerek, alkışlarla, balonlarla balkonlarda olacağız” dedi.

Örgütler tarafından ortak açıklamayı yapan DİSK Ankara temsilcisi Tayfun Görgülü salgına karşı amansız bir mücadele vermek için görevinin başında olan başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm işçi ve emekçileri selamlayarak, hayatını kaybeden sağlık emekçilerini de anarak sözlerine başladı.

Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işler dışında çalışma dayatan sistemi eleştiren Görgülü “Sadece ve sadece sermayenin bu akıldışı düzeninin çarkları dönsün diye üretiyoruz. İşte 2020 1 Mayıs'ı bu gerçekliğin en çıplak haliyle görüldüğü ve bunun karşısında işçi sınıfının başka bir dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya çapında haykırdığı bir kırılma anı olarak tarihe geçecek” dedi.

Toplumları hastalığa, dünyayı ekolojik krizlere, üretenleri açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe mahkum eden bu düzenin yerine emek ve bilim ile yeni bir düzen kuracaklarını dile getiren Tayfun Görgülü “Birliği, mücadeleyi ve dayanışmayı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz” diye konuştu.

Açıklamanın sonunda Valiliğin yaptığı dayatmaya karşı 1 Mayıs’ın karantinaya alınamayacağını vurgulayan Tayfun Görgülü “Her balkon 1 Mayıs alanı, her pencere bir meydan” sözleriyle Ankaralı yurttaşları 1 Mayıs akşamı Saat:21.00 de balkonlara davet etti.

Açıklamanın tamamını okumak için tıklayınız.