ATO, sağlık çalışanlarına Kişisel Koruyucu Ekipman dağıtmaya devam ediyor

ATO, sağlık çalışanlarına Kişisel Koruyucu Ekipman dağıtmaya devam ediyor

Ankara Tabip Odası Yönetimi Covid-19 pandemi süreciyle birlikte sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını belirlemeye başlayarak bazı çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalardan biri de Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE)  dağıtımı oldu. Geçtiğimiz haftalarda başlayan KKE dağıtımı 27-30 Nisan haftasında da devam etti.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet  Ankara Bilkent Şehir hastanesini ziyaret etti. Kişisel Koruyucu Ekipman ihtiyacı olan birimlere; yoğun bakım ünitelerine, taşeron işçilere ve cerrahi pandemi kulelerine  TMMOB Ankara il koordinasyon kurulunun sağladığı malzemeler heyet tarafından dağıtıldı.

Ayrıca Diyarbakır ve Şırnak Tabip Odalarına da bölgedeki sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere KKE iletildi.