Temiz ve sağlıklı su herkesin hakkıdır

Temiz ve sağlıklı su herkesin hakkıdır

Sağlıklı bir ortamda yaşamanın koşullarından birisi de temiz, sağlıklı suya toplumun her kesiminin eşit ve ücretsiz ulaşmasıdır. Yerel yönetimlerin topluma karşı yerine getirmesi gereken temel hizmetlerinin en önemlilerinden birisi temiz ve sağlıklı su sağlamaktır. Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi musluktan akan temiz ve sağlıklı su tüketimi Ankaralıların da en doğal hakkıdır. Toplumun ortak müştereki olan suyun şişelenerek satılması ahlaki olmadığı gibi sağlıklı olmadığını da biliyoruz.

 

Asbest, solunum yoluyla alındığında uzun yıllar sonra akciğer kanseri ve akciğer zarı kanseri (mezotelyoma) gelişimine yol açabilmektedir.

Gerek ülkemizde gerekse dünyanın farklı bölgelerinde içme suyuna dönem dönem asbest karışması söz konusu olabilmektedir. Bu durum suyun kaynaklandığı bölgenin asbest içeriği, su filtre edilirken kullanılan taşlar veya içme suyunu taşıyan borulardaki asbest içeriğinden kaynaklanabilmektedir.

Ancak, içme suyu ile alınan asbestin kanser yaptığına veya kanser riskini artırdığına dair bilimsel veri bulunmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2011 tarihli içme suyu kalitesi ile ilgili raporunda da değinildiği gibi içme sularındaki veya içme suyu borularındaki asbestin sağlık açısından zararlı olduğuna dair bir veri yoktur. Tüm bu bilinenlere rağmen asbestli boruların kullanılması asla önerilmemektedir, zaten kullanımı da yasaktır. Ancak içeriğinde asbest bulunan boruların açıkta olması veya sökülmesi esnasında solunum yoluyla alınması durumunda risk söz konusudur.

Dolayısı ile miadını doldurmuş ve değişimi gereken bir su şebeke hattı varsa; değişim değil, yeni bir hattın döşenmesi uygundur.

Şişelenmiş suya karşı, musluktan tüketeceğiniz temiz ve sağlıklı suyun herkesin hakkı olduğunu tekrar vurgulamak istiyoruz.

ANKARA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU