Ankara emek meslek örgütleri;

Ankara emek meslek örgütleri;"Soma'yı unutmadık, unutturmayacağız!"

Soma katliamında kaybedilen 301 maden işçisi Ankara emek meslek örgütleri tarafından anıldı. DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İkk, ASMMO Ankara ve Ankara Tabip Odası tarafından "Soma Katliamı'nı Unutmadık, Unutturmayacağız!" başlıklı basın toplantısı 13 Mayıs Çarşamba günü saat 12.30'da ATO’da düzenlendi.

Açıklamadan önce söz alan Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut, hayatını kaybeden işçileri anmak ve maden kazalarına dikkat çekmek için basın açıklamasını Madenciler Anıtı’nda yapmak istediklerini ancak Valiliğin pandemiyi bahane ederek buna izin vermediğini belirtti.  Pandemiye rağmen AVM’leri açan zihniyeti kınayan Dr. Vedat Bulut sözlerine şöyle devam etti; “ Valiliğin, Sadece örgüt temsilcilerinin katılacağı, sosyal mesafeyi koruyan açık havadaki basın açıklamasını yasaklamasının kanunu, hukuki herhangi bir gerekçesi yok.  Pandemi de buna bir gerekçe olamaz. Çünkü AVM’leri açmış zihniyetin açık havada insanlar arasında 3’er metre mesafe koyarak sadece örgüt temsilcilerinin katılacağı anma törenini engellemesi bizim açımızdan demokratik bir uygulama değildir. Bu nedenle bugün DİSK Ankara Temsilcisi Tayfun Görgün hepimiz adına ortak basın açıklamasını okuyacak.”

Ankara Emek ve Meslek Örgütleri adına ortak açıklama yapan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, "Türkiye’nin en büyük toplu işçi ölümü olan Soma katliamı aradan geçen 6 yıla rağmen hala sıcaklığını koruyor. Soma’da beşi mühendis, 301 maden işçisini yitirdiğimiz o günden bugüne acılarımız, yaralarımız daha da büyüdü" diye konuştu.

Uyarılara ve bilimsel raporlara karşın üretimin devam ettiğini ve katliamın göz göre göre geldiğini belirten Görgün, şunları söyledi: "Bu katliamın gelebileceğini biliyorlardı ve bu katliamı önleyebilecekken kar hırsına yenik düştüler. Soma, Türkiye işçi sınıfına bir acı feryat olarak miras kalırken, tarihe sömürünün en vahşi örneği olarak geçti. İş cinayetinin yaşandığı Soma Maden İşletmeleri A.Ş ve Uyar Madencilik tarafından işten çıkarılan üç bin maden işçisinin kıdem tazminat gibi yasal alacakları da savsaklandı, ödenmedi. Hukuk sürecinde, 301 işçinin aileleri DİSK, KESK, TMMOB, TTB, emeğe değer veren siyasi partiler, işçilerin dostları davanın peşini bırakmadı"

Görgün, tüm maden ocaklarının Covid-19 salgını kontrol altına alınana kadar, gelir kaybı olmadan üretime ara vermesi gerektiğinin altını çizdi. Tayfun Görgülü, "Soma katliamını unutmamak unutturmamak hepimizin görevidir. İş cinayetlerinin olmadığı, çalışırken ölmeyeceğimiz, insanca çalışacağımız, insanca yaşayacağımız yeni bir toplumsal düzeni mutlaka kuracağız" dedi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu da açıklamadan sonra söz alarak Soma Katliamından sonra TTB ve TMMOB’nin bir rapor hazırladığını ve daha sonra bunu yayımladığını söyledi.

Burada çok önemli tespitler olduğunu belirten Dr. Müezzinoğlu “301 ölümden sonra sağ kalan işçilerle yapılan çalışmalarda pnömokonyozun yüzde 30, yüzde 40 oranında tespiti yapıldı. Yüzde 10 astım, bronş KOAH dediğimiz öldürücü ve çok ağır sonuçları olan yaşamı kalitesini bozan, yaşam süresini kısaltan ağır hastalıklar tespit edildi. Daha da önemlisi bu hastalıklar ölümlerden sonra yapılan çalışmalarda tespit edildi. Bundan önce hiçbir yerde, hiçbir sağlık kuruluşunda veri olarak yer almamış; dolayısıyla tespit edilmemişti” diye konuştu.

Katliamla ölen 301 insanın açığa çıkardığı bir gerçek olduğunu söyleyen Müezzinoğlu İş cinayetlerinde ölen insanlar kadar aslında çok daha fazla ölmekte olan ve sağlığı bozulan çalışanlar var” sözlerini kaydetti.

Ayrıca Dr. Müezzinoğlu son günlerde tartışma konusu olan Covid-19’un meslek hastalığı olup olmadığına dair görüşlerini şu şekilde paylaştı; "Covid 19 tanısının da son günlerde bir genelge ile meslek hastalığı olmayacağının duyurulmasının da karşısında olduğumuzu vurgulamak isterim. Covid-19 apaçık bir meslek hastalığıdır.  Buna ilişkin uzun mevzuat süreçleri sonunda bu noktaya gelinir ama bu süreçler yaşanmadan bunun kamu tarafından meslek hastalığı olarak tespit edilmesi gerektiğini vurgulamak isterim"

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.