Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tarafından Gerçekleştirilen  Şahsa Özel Adressiz Kadro İlanları Hukuksuzluktur ve Vicdansızlıktır

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tarafından Gerçekleştirilen Şahsa Özel Adressiz Kadro İlanları Hukuksuzluktur ve Vicdansızlıktır

Ankara Tabip Odası Basın Bülteni

29 Mayıs 2020

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tarafından Gerçekleştirilen Şahsa Özel Adressiz Kadro İlanları Hukuksuzluktur ve Vicdansızlıktır

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kendisine afiliye edilmiş Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için 20/05/2020 tarihli 31132 sayılı RESMİ GAZETEDE 240 adet Akademik Kadro ilanına çıkmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun Aranan Şartlarda kişiye özel-adrese teslim kadro ilan edilmemesine yönelik talimat yazılarına rağmen, bu konuda açılan davalarda ilanların iptal edilmesine yol açan hata bu kadro ilanında bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ankara’da bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanelerine 56 adet Profesörlük, 2 adet Doçentlik ve 1 adet yardımcı doçentlik kadrosu ilanı yapılmıştır. Bu kadro ilanı incelendiğinde Ankara Şehir Hastanesine kurban edilerek kapatılan 4 hastane için de kadro ilanları görülmektedir. Ankara Numune, Türkiye Yüksek İhtisas, Dr.Zekai Tahir Burak ve Dışkapı Çocuk Hastaneleri 1 yıldır kapatılmıştı ve bütün çalışanları Ankara Şehir Hastanesi’ne taşınmıştı. Eğitim ve Araştırma Hastanelerine ilgili branşlarda Uzmanlık Eğitimi verme yetkisini belirleyen TIPTA UZMANLIK KURULU’nun ağkentinde de (https://tuk.saglik.gov.tr/ ) bu hastanelerin ismi silinmiştir.  

Yıllardır kadro gereksinimine ve eğitimin niteliğine, liyakata ve bilimsel ölçülere göre kadro ilanlarını gerçekleştirmeyen SBÜ, kadro ilanında öğretim üyesi gereği olan bazı kliniklere hiç kadro vermemişken, daha önce kadroları şişirilmiş alanlarda kadro ilanı verebilmiştir. Covid19 pandemisine odaklanan kamuoyu, yargı ve sağlık çalışanlarının bu skandalı görmeyeceği varsayılmıştır.

SBÜ Rektörlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nın bu kadro ilanları keyfi olduğu kadar hukuka ve kamuoyu vicdanına da ters düşen bir işlemdir.

Geçmişte adrese teslim kadro ilanları olarak adlandırılan YÖK uyarılarına da karşı olan bu tarz ilanlar belleklerimizde artık adressiz adrese teslim kadro ilanı veya şahsa özel adressiz kadro ilanları olarak yer alacaktır. Yani olmayan, Sağlık Bakanlığı tarafından hoyratça yok edilen sağlık kurumlarına akademik kadro ilanları olarak tarihe geçecektir. Çünkü Sağlık Bakanlığı ve SBÜ uzmanlık öğrencilerine eğitim ve sağlık hizmeti veren bu yapıları çiftliği olarak görmekte, kendilerini her alanda olduğu gibi yasaların ve YÖK düzenlemelerinin üzerinde saymaktadır.

ŞAHSA ÖZEL ADRESSİZ KADRO İLANLARI’na YÖK ve yargının dur demesi gereklidir.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu