E-SMM Bilgi Notu

 E-SMM Bilgi Notu

Değerli Meslektaşımız,

Ankara Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Şube Başkanı tarafından yapılan E-SMM kısa bilgilendirme notu;

“509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergiden muaf

olmayan serbest meslek erbaplarına 1 haziran 2020 tarihine kadar E-SMM’na geçme zorunluluğu bulunmaktadır.  GİB’lığının son düzenlemesi ile başvurular e imza olmaksızın interaktif vergi dairesinden 1 Haziran’da E-SMMM’na geçmek istiyorum seçeneği ile yapılabilecektir. Bu durumda e imza ile ayrıca bir başvuru yapmasına gerek yoktur.  E-SMMM düzenlenmesi için Elektronik imzanın şart olması nedeni ile interaktif vergi dairesinden başvuranlar Haziran 2020 sonuna kadar e imza almak zorundalar. Haziran 2020 tarihini başlangıç tarihi olarak seçenler haziran sonuna kadar kağıt ortamda makbuz düzenleyebilirler.1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle tüm makbuzların elektronik ortamda kesilmesi zorunludur.”

 

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu