"Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Örgütleri Bölünemez, Parçalanamaz”

İktidarın çağrısıyla baro ve odaların seçim sistemlerinin değiştirilmesi ve yetkilerinin sınırlandırılması için başlayan çalışmalara karşı sağlık meslek örgütlerinden birlik mesajı geldi.

Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ve Ankara Tabip Odası yöneticileri 02 Haziran 2020 Salı günü yaptıkları basın açıklamasıyla “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Örgütleri Bölünemez, Parçalanamaz” dedi.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut yaptığı açıklamada meslek birliklerine karşı iktidar tarafından yapılan bu tutumun ilk ve son olmadığını belirtti. 1980 askeri darbesi sonrası meslek odalarına yönelik baskıların arttığını ve seçim yasalarında değişiklik yapıldığını ifade eden Dr. Vedat Bulut 2002 yılından sonra da siyasi iktidarın yasamadan kaynaklı gücünü meslek birliklerine karşı kullandığını söyledi.

Ülkedeki seçim sistemi ve siyasi partiler yasası göz önünde bulundurulduğunda meslek birlikleri seçim yasasının gayet demokratik olduğunu belirten Dr. Vedat Bulut “Söyle ki; tüm üyelerin katılımıyla, gizli oylama ve YSK gözetiminde, yönetime aday olan her bir adayın aldığı oya göre temsil edildiği ve üst üste en fazla iki dönem seçilme esas alan bir yasa söz konusudur” dedi.

Çok sayıda meslek kuruluşunun; kamusal yetkinin, kamusal denetimin, kamusal disiplinin yok olması anlamına geleceğini söyleyen Dr. Vedat Bulut “Çok sayıda HSK, çok sayıda Cumhurbaşkanı fikri nasıl kamusallık ile bağdaşmaz ise, çok sayıda meslek kuruluşu da aynı oranda bağdaşmaz” diye konuştu.

“Meslek birlikleri ve odalarının” iktidarın ve yandaşlarının hedefinde olmalarının nedeni olarak meslek birliklerinin sorumluluklarının bilincinde hareket etmeleri ve daha çağdaş bir toplum, daha nitelikli ve eşit bir yaşam yolundaki gayretleri olduğuna işaret eden Dr. Vedat Bulut siyasi iktidarın amacının yandaş bürolar kurmak olduğunu söyledi.

Dr. Vedat Bulut açıklamayı mücadeleye devam edeceklerini ve dayatmalara karşı duracaklarını söyleyerek bitirdi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.