Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürünü TTB Hakkındaki Sözleri Nedeniyle Kınıyoruz!  Sağlık Meslek Örgütlerini Hedef Göstermekten Vazgeçin!

Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürünü TTB Hakkındaki Sözleri Nedeniyle Kınıyoruz! Sağlık Meslek Örgütlerini Hedef Göstermekten Vazgeçin!

Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak sağlıkta şiddet olgusunun sona ermesi için yapılması gerekenleri yıllardır söylüyoruz, raporlaştırıyoruz, yasa teklifleri hazırlıyoruz.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sadece hasta yakınından ibaret "münferit" bir olay olmadığını, yapısal ekonomik ve siyasi nedenlerden kaynaklandığını belirtiyoruz.

Bardağı taşıran son damla, meslektaşımız Dr. Ersin Aslan'ın öldürülmesinden sonra hizmete sokulan Beyaz Kod sistemine son 7 yılda 91 binden fazla şiddet ihbarı gelmesi bu durumun en büyük kanıtıdır.

Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için bize "güler yüzlü olun" "hasta yakınını alttan alın" diye tavsiyeler veren idareciler, önce kendi söylemlerine ve hareketlerine dikkat etmek zorundadır.

Sağlıkçıları ve mesleğimizi itibarsızlaştıran ve hedef gösteren söylemler de şiddet vakaları gibi "münferit" değildir; kutuplaştırıcı ve ayrımcı siyasi zihniyetin dışavurumudur.

Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı'nın önce Türk Tabipler Birliği’ne “Şerefsiz terör örgütü” sözleri, arkasından öğretmenlere de sosyal medya paylaşımlarından dolayı tehditler yağdırması bu duruma bir örnektir.

Siyasi iktidarın koruma şemsiyesi altında olduğunu düşünen, "nasıl olsa ceza almam" diyen bu tip kamu görevlileri hakkında işlem yapılmadıkça ne yazık ki tablo değişmeyecek, sağlıkta şiddeti besleyen söylemlere yenisi eklenecektir.

Toplumun ve sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasını ilke edinmiş meslek örgütümüz TTB'ye yönelik yıllardır sonu gelmeyen siyasi karalama propagandasına dur denmesi gerekmektedir. İdarecilerin ayrımcı ve ötekileştirici dili, sağlık çalışanlarından önce, kamu vicdanında yaraya yol açmakta, eşitlik duygusunu zedelemektedir.

Covid-19 pandemisinde görev bilinci ve sorumluluk duygusuyla en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının alkışa ve morale ihtiyacı olduğu gibi, bunlardan çok daha önemli olan; can güvenliğine ve mesleki saygınlığa ihtiyacı bulunmaktadır. Salgın döneminde sağlık çalışanlarının beden ve ruh sağlığı korundukça toplum sağlığının da korunabileceği açıkça görülmüştür.

TTB'ye ve emek meslek örgütlerine yönelik düşmanlık güden dilin kullanılmasından vazgeçilmelidir. Kullanan kamu görevlileri hakkında yasal işlemler başlatılmalıdır.