Ankara Tabip Odası Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Gerçekleştirildi

Ankara Tabip Odası Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Gerçekleştirildi

Olağanüstü bir dönemde pandemi koşullarında Ankara Tabip Odası Genel Kurulu ve seçimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmemiz nedeniyle bütün meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de ciddi düzeyde etkileyen pandemi binlerce vatandaşımızın yanı sıra 55 sağlık çalışanını da aramızdan almış bulunmaktadır. Ne kadar devam edeceği kestirilemeyen salgının zor koşullarında, çoğu zaman yetersizlikler içinde, özveriyle hizmet veren, kendi sağlıklarını ve yaşamlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarımıza minnet ve saygılarımızı sunuyoruz.

Pandemi döneminde dahi devam eden sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, TTB ve tabip odalarının ısrarlı mücadelesi ve hukuksal desteğiyle artan oranda cezalandırılsa da, şiddetsiz bir sağlık ortamı önceliğimiz olacak.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak her türlü sıkıntıda meslektaşlarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Toplumu hasta etmeyen, hastalıklar üzerinden kar beklemeyen, emeğimizin karşılığını aldığımız bir sağlık sisteminde çalışma, şiddetin hakim olmadığı bir ülkede barış içinde yaşama isteğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir.

Dr. Ali Karakoç                       (Başkan)

Dr. Muharrem Baytemür       (Genel Sekreter)

Dr. Gülseren Çeliksöz             (Sayman)

Dr. Ümit Yaşar Öztoprak        (Veznedar)

Dr. Ayşe Uğurlu                       (Üye)

Dr. Laleş Tunç                          (Üye)

Dr. Haydar Can Dokuyan        (Üye)