Pandemi Bütün Ağırlığı ile Devam Ediyor! Hekimler ve Sağlık Çalışanlarının Enerjisi ve Sabrı Tükeniyor…

Pandemi Bütün Ağırlığı ile Devam Ediyor! Hekimler ve Sağlık Çalışanlarının Enerjisi ve Sabrı Tükeniyor…

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla Covid-19 pandemisi döneminde sağlık emekçilerinin özlük hakları, çalışma koşulları ve ücretleri ile ilgili basın açıklaması 21 Ağustos Cuma günü Ankara Tabip Odası’nda yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği ile ortak yapılan basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Haydar Can Dokuyan ve Dr. Ayşe Uğurlu katıldı.

Basın açıklamasından önce söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman salgının Türkiye’deki durumunun kaygıları derinleştiren bir noktaya geldiğini belirtti. Dr. Adıyaman, salgının seyri ile ilgili şu bilgileri verdi:  “Ülkemizde kayıtlara geçen doğrulanmış Covid 19 ölümlerine göre yüz bin nüfusta en yüksek ölüm sayısı yüzde 18,2 ile İstanbul’da görüldü.   İstanbul’u 7,4 ile Bursa’nın içinde yer aldığı Doğu Marmara izledi.  Son bir haftada Türkiye genelinde Covid 19 yeni olgu sayısı yüzde 7 ölüm sayısı ise yüzde 12,1 artış gösterdi. Yeni olgu görülme sıklığı İstanbul ve Ege dışında bütün bölgelerde arttı. Artış en yüksek yüzde 43,1 ile Ortadoğu Anadolu’da yaşandı. Bunu yüzde 29,4 ile Kuzey Doğu Anadolu, yüzde 23,1 ile Orta Anadolu takip etti.

Salgınlarda gerçeklerin gizlenmesinin olanaklı olmadığını söyleyen Dr. Adıyaman, hızlı yeniden açılma sürecini takiben tedbirlerin hızlı ve kademesiz kaldırılması, yeni olgu sayılarının yükselişe geçmesi, pandemi ile mücadelenin bireylerin inisiyatifine bırakılması sonucunda hekim ve sağlık çalışanlarının yorgunluk, ümitsizlik, değersizlik gibi duygulara kapıldığını, sağlık çalışanlarının tükendiğini kaydetti.

Dr. Adıyaman, sağlık çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi ve Covid 19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının geride kalan yakınlarının yaşamlarının güvence altına alınmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Dr. Adıyaman konuşmasını Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını saygı ile anarak bitirdi.

Ortak basın açıklamasını Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu okudu. Dr. Uğurlu pandemiye karşı en ön saflarda mücadeleyi yürüten sağlık çalışanlarının, geleceğe dair kaygıları azaltan, her hekimi ve sağlık çalışanını değerli gören, maddi ve manevi desteklerin sözlerde, vaatlerde kalmadığı, hemen ve sürekliliği sağlanarak gösterildiği bir sağlık yönetimi istediklerini söyledi.

Pandemide kontrolü kaybettiği anlaşılan yöneticilerin, hastanelerin salgınla kuşatıldığı bu günlerde, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sesine, haykırışına kulak vermelerini istiyoruz diyen Dr. Uğurlu Türk Tabipleri Birliği’nin pandeminin ilk günlerinde yaptığı uyarıyı bir kez daha hatırlatarak yetkililere hekimleri ve sağlık çalışanlarını korumayı başaramaz, maddi ve manevi desteği sağlayamazsanız, toplumu hiç koruyamazsınız diye seslendi.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız