Adalet Sağlansın! Ebru ve Aytaç Yaşasın!

Adalet Sağlansın! Ebru ve Aytaç Yaşasın!

Demokratik kitle örgütleri, “Avukat Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın durumları hakkında ortak basın açıklaması düzenlendi.

22 Ağustos 2020 tarihinde Ankara Tabip Odası’nda yapılan basın açıklamasına ATO, ÇHD, ÖHD, İHD, SES ve TİHV temsilcileri katıldı.

Ankara Tabip Odası’nın twitter hesabından canlı yayınlanan açıklamayı ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu okudu.

Avukat Ebru Timtik’in 233 gündür, Avukat Aytaç Ünsal’ın da 202 gündür adil yargılanma talebiyle açlık grevini sürdürdüklerini belirten Dr. Uğurlu geri dönüşü olmayan sağlık sorunu yaşamamaları için her geçen saatin kritik öneme sahip olduğunu kaydetti. Adli Tıp Kurumu’nun cezaevinde kalmalarının yaşamsal açıdan risk oluşturduğuna dair rapor düzenlendiğini ancak buna rağmen Timtik ve Ünsal’ın tahliyelerinin gerçekleştirilmediğini aktardı.

Dr. Uğurlu açlık grevinin bu aşamasında bağışıklık sistemleri çöken Timtik ve Ünsal’ın  30 Temmuz günü pandemi hastanesi olarak hizmet veren hastanelere kaldırıldıklarını, bu kararın onların sağlığına zarar verme riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. Hastanede mahkum koğuşunda tutulan Timtik ve Ünsal üzerinde bir de zorla müdahale tehdidi yaratıldığını aktaran Dr. Uğurlu, hükümlülerin kendi istekleri dışında zorla beslenmesinin ve tedavi edilmesinin insanlık dışı veya onur kırıcı nitelikte muamele anlamına geleceğini hatırlattı.

Bir hekimin böyle bir müdahalenin parçası olması halinde hem meslek etik kuralları hem de hukuki düzenlemeler yönünden hatalı/kusurlu kabul edileceğini belirten Dr. Uğurlu, ilgili hastanelerde Avukat Ebru Timtik ve Avukat Aytaç Ünsal ile ilgilenen hekim ve sağlık emekçilerini Türk Tabipleri Birliği Etik Kurul görüşleri çerçevesinde tutum almaya, Adalet Bakanlığı’nı ise sorunun esasını çözecek adımlar atmaya davet etti.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız