PERFORMANSA DAYALI VE TÜM ASM ÇALIŞANLARINI KAPSAMAYAN EK ÖDEME KABUL EDİLEMEZ

PERFORMANSA DAYALI VE TÜM ASM ÇALIŞANLARINI KAPSAMAYAN EK ÖDEME KABUL EDİLEMEZ

Sağlık Bakanlığı 5 Eylül 2020 tarihinde "Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlamıştır. Yayınlandıktan hemen sonra bu yönetmelik internette yayın yapan basın organlarında sansasyonel bir şekilde ilan edilmiştir.

PERFORMANSA DAYALI ÖDEME KABUL EDİLEMEZ

1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yapılacak olan ek ödeme "COVİD-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı"na göre performansa bağlanmıştır. Performansa dayalı olan her türlü ödeme kabul edilemez.  Ödeme yapılacaksa maaşa yansıyan peformasa dayalı olmayan bir ödeme yapılmalıdır.

ÖDEME TÜM ASM ÇALIŞANLARINA YAPILMALIDIR

Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışma barışını bozan sadece tavan ücretlerinin açıklandığı bu düzenleme kabul edilemez. Aile Sağlığı Merkezi'nde COVID-19 ile mücadele bir ekip işidir. Bu ekip temizlik personeli, yardımcı sağlık personeli, hemşire, ebe ve aile hekiminden oluşur. Ödeme yapılacaksa tüm ASM çalışanlarını kapsayacak şekilde adaletli bir ödeme şeklinde olmalıdır. 

COVID-19 NEDENİYLE ÜCRET KAYBI YAŞAMIŞ OLAN TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILMALIDIR

Yönetmelik ile birlikte COVID-19 nedeniyle rapor almak zorunda olan aile sağlığı merkezi çalışanlarının ücret kaybına uğratılması ayıbı sona ermiştir.

Ancak bu düzenleme "bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması" durumu ile kısıtlanmıştır

Bu kısıtlama kaldırılarak tüm sağlık raporları ve izinler için geçerli hale getirilmeli ve COVID-19 nedeniyle ücret kaybı yaşamış olan tüm sağlık çalışanlarına geriye dönük ödeme yapılmalıdır.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu