Ankara Sağlık Meslek Odaları Platformu salgın ve şiddete yönelik görüşlerini paylaştı

Ankara Sağlık Meslek Odaları Platformu salgın ve şiddete yönelik görüşlerini paylaştı

Ankara Sağlık Meslek Odaları Platformu pandemi yönetimi sorunları, sağlık çalışanlarının durumu ve TTB’ye yönelik baskılara ilişkin görüşlerini düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı.

25 Eylül Cuma günü Ankara Eczacı Odası’nda düzenlenen basın açıklamasına Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç, Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ercanlı, Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özsoy ve Ankara Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi katıldı.

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ercanlı, 25 Eylül Dünya Eczacılar Gününü kutlayıp, pandemi sürecinde hayatını kaybeden yurttaşları ve sağlık emekçilerini andıktan sonra ortak basın açıklamasını okudu.

Türkiye’de salgının alarm verdiği, müdahale edilmediği takdirde ise büyük bir krizin bizleri beklediğini kaydeden Ercanlı, salgınla başa çıkmak için sürecin şeffaf, güvenilir, bilimsel ve toplumsal mutabakatı sağlayan geniş bir katılımla yönetilmesi gerektiğine işaret etti.

Pandemi ile mücadelede yoğun gayret gösteren sağlık emekçilerinin artık tükenme noktasına geldiğine dikkat çeken Ercanlı, hayatları pahasına çalışan sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve özlük haklarının en kısa sürede iyileştirilmesini, sağlık emekçileri arasında giderek artan ölüm olgularının önüne geçilebilmesi için kişisel koruyucu ekipman temini ile düzenli test yaptırılmasının sağlanması ve Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesini talep etti.

Ercanlı, Türk Tabipleri Birliği'nin hedef gösterilmesi konusunda Ankara Sağlık Meslek Odaları Platformu olarak sağlık emekçilerini rencide eden bu söylem ve tutumu asla kabul etmeyeceklerini,  içinde bulunulan hassas dönemde sağlık emekçilerini yıpratacak her türlü eyleme karşı çıkacaklarını belirtti. 

Pandemide yaşamını kaybeden yurttaşlar ve sağlık çalışanlarını andıktan sonra söze başlayan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç ise sahada Bakanlığın açıkladığından farklı bir gerçeklik olduğunu bu gerçeği de toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını korumak adına paylaştıklarını kaydetti. TTB’yi hedef gösteren açıklamanın demokratik bir ülkede yapılabilecek bir açıklama olmadığını söyleyen Dr. Karakoç sözlerini “Alanda çalışıyoruz, mücadele ediyoruz, mesleki yükümlülüğümüz ve etik ilkelerimiz bunu gerektiriyor. Bunu yapacağız, yapmaya devam edeceğiz ama biz kafamızı hiçbir zaman kuma gömmeyeceğiz. Alanda tespit ettiğimiz halkın sağlığını riske eden her şeyi söyleyeceğiz, kamuoyuna duyuracağız.“ diye sürdürdü.

Toplum üzerinde yalancı bir güven duygusu yaratıldığını belirten Dr. Karakoç, Ankara’daki hastaların yüzde 60’ının üretim alanında çalışan işçiler, emekçiler ile kamuda çalışan emekçilerden oluştuğu  bilgisini verdi. Dr. Karakoç, Covid tanısı alan hastaların işimi kaybederim korkusuyla 14 günlük rapor almak istemediklerini anlattı.   

Dr. Karakoç  işçi, emekçi ve kamuda çalışanların hiçbir şekilde ekonomik kayba uğramayacak şekilde, kamuda çalışanların ücretlerinin kamu tarafından,  özelde çalışanların ücretlerinin işveren tarafından ya da işverenin bunu yapamaması halinde  sosyal devlet anlayışı gereğince devlet tarafından karşılanması planlanarak  salgın kontrolünün sağlanması için zorunlu olmayan mal ve hizmet üretiminin bir süre durdurulması gerektiğini söyledi.  Dr. Karakoç tüm bunlar yapılmadan, sadece bireylerin sorumluluğuna bırakılarak salgında başarılı olunamayacağını kaydetti.

Sağlık alanında yaşanan şiddetin toplumsal şiddetten ayrı düşünülmemesi gerektiğini belirten Dr. Karakoç, sağlık alanında yaşanan şiddet gibi iş cinayetleri, kadın cinayetleri ve çocuk istismarının artmasının en büyük sebebinin cezasızlık kültürünün yaygınlaşması olduğunu aktardı. Ankara Keçiören’de yaşanan şiddet olayını da değerlendiren Dr. Karakoç, bu olayla ilgili Ankara Valisinin açıklamasını talihsiz bir açıklama olarak değerlendirerek “bu olay  ‘hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki tartışma’ değil bir linç girişimidir.“ dedi.

Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özsoy da pandemi sürecinde kronik rahatsızlıkların tedavisiyle beraber ağız-diş sağlığı hizmetlerinin durma noktasına gelmesinin Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin bu sürece hazırlıklı olmadığının göstergesi olduğunu aktardı. Yaşamın normal seyrinde sürmesi ile pandemi mücadelesinin mümkün olmadığını belirten Özsoy, gerçek rakamların açıklanarak toplumun bilgilendirilmesinin salgın yönetimi için önemli olduğunu kaydetti.

Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi mesleki deneyimlerinden hareketle verdiği örnekte veteriner hekimlerin bir salgının önünü alabilmek ve insanlara bulaşmasını engellemek için karantina uygulamalarını kesin ve aralıksız yaptıklarını anlattı. Covid 19 sebebiyle Türkiye’de karantina uygulaması yapıldığından söz edilemeyeceğini belirten Tanrıverdi salgın yönetiminin bu haliyle devam etmesi halinde sonuçların daha da ağırlaşacağını söyledi.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.