Dr. Fikret Hacıosman’ı ve sağlıkta şiddet sonucu kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz...

Dr. Fikret Hacıosman’ı ve sağlıkta şiddet sonucu kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz...

Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ı sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sonucu olarak 02 Ekim 2018 tarihinde kaybettik. Dr. Fikret Hacıosman çalıştığı özel hastanede, eski hastası olduğu iddia edilen kişinin saldırısıyla başından vurularak öldürüldü. Tüm suçu iyi hekimlik yapmaktı.

Sağlıkta şiddet tüm hızıyla devam ediyor. Geldiğimiz noktada sağlıkta şiddeti arttıran nedenlere pandemi koşulları da eklendi. Şiddeti arttıran koşulların düzeltilmesi ile ilgili yaptığımız mücadeleler sonucu yasaların çıkmasına rağmen şiddet önlenemiyor.

Sağlıkta şiddetin nedenlerini hepimiz biliyoruz. Kışkırtılan hasta talepleri, piyasalaşan sağlık hizmeti sunumu ve yaşanan diğer zorluklar sonucu sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları sürekli olarak karşı karşıya getiriliyor. Bu nedenle sadece güvenlik tedbirlerini arttırmaya çalışmak değil, şiddetin oluşmasına yönelik tüm koşulların düzeltilmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması gereklidir. Daha 22 Eylül 2020 gibi yakın bir tarihte Keçiören EAH acil servisinde yaşanan olayla ilgili çekilen video hepimizin hafızasına kazınmış durumdadır.

Dr. Fikret Hacıosman’ı ve sağlıkta şiddet sonucu kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı bir kez daha saygıyla anarken; Sağlıkta şiddetin normalleştirilmesine izin vermeyeceğimizi ve bu konuda mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Ankara Tabip Odası şiddete uğrayan tüm meslektaşlarımızın dün olduğu gibi bugün de yanında olmaya devam edecektir. Hukuki süreç de dahil olmak üzere tüm desteğini sürdürecektir.

Sağlık ve şiddetin yan yana gelmemesi dileğimizle,

Saygılarımızla

Ankara Tabip Odası