Aile Hekimliği Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Komisyonu toplantısı yapıldı

Aile Hekimliği Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Komisyonu toplantısı yapıldı

Aile Hekimliği Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Komisyonu ortak Zoom toplantısı 20 Ekim 2020 tarihinde yapılmıştır. Komisyonlar tarafından yapılan ortak toplantıda aşağıdaki konular tartışılmış ve görüşler sunulmuştur.

Ek ödeme değil güvenceli emekliliğe yansıyan ücret istiyoruz!

Pandemi ile artan iş yüküne rağmen özlük hak kayıplarımız artmaktadır.

Temiz hastanelerin oluşturulmayarak hastalarımız sağlık hakkına ulaşmada zorluklar yaşamakta olup bu durum ayrıca aile sağlığı merkezlerinde muayene sayılarında pandemi sürecinde artışa neden olmuştur. Ankara da artan sayılar ile telefon ile Covid-19 pozitif ve temaslı hastaların aranması neredeyse imkansız hale gelmiştir. Buna karşın  özlük haklarımızda gerileme devam etmekte ödenen cari giderler masrafları artık karşılamamaktadır.

Grip ve Pnömokok aşıları Sağlık Bakanlığı tarafından herkese ücretsiz sağlanmalıdır!

Aşılamanın önemi ve birinci önceliğimiz olduğu, Pandemi süreci nedeniyle grip aşılarının herkese ulaştırılması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı ve Covid-19 Taraması Yapışmalıdır!

Pandemi sürecinde aile sağlığı merkezlerinde Covid-19 taraması yapılmadı ve çalışan sağlığı açısından rutin tarama yapılması ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

Birim Temsilcilerinin de Seçileceği Geniş Katılımlı Toplantı Kararı

1 ay sonra geniş katılımlı Aile Hekimliği Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Komisyonu ortak Zoom toplantısı planlanmıştır.