ATO yönetiminden TTB Merkez Konseyine tebrik ziyareti

ATO yönetiminden TTB Merkez Konseyine tebrik ziyareti

Ankara Tabip Odası yönetimi,  Türk Tabipleri Birliği’nin 72. Büyük Kongresi’nde yönetime seçilen Merkez Konsey üyelerine tebrik ziyareti gerçekleştirdi. 

Ziyarette, TTB ve ATO'nun toplumun sağlık hakkını savunmaya, tüm sağlık çalışanlarının güvenli çalışma ortamlarında çalışması için, güvenceli gelir ve gelecek için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da söz söylemeye ve gerektiğinde de uyarıları yapmaya devam edececekleri vurgulandı.