25 Kasım Günü Kapsamında Film Okuma ve Eleştiri Atölyesi Düzenlendi:

25 Kasım Günü Kapsamında Film Okuma ve Eleştiri Atölyesi Düzenlendi: "Şehrin Derisi Altında"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Kadın Komisyonu tarafından film okuma ve eleştiri atölyesi gerçekleştirildi.

Rahşan Beniitmani'nin "Şehrin Derisi Altında" filminin okuma ve eleştiri atölyesi, 26 Kasım 2020 tarihinde, Psikiyatrist Dr. Serpil Vargel ve Psikiyatrist Dr. Gökçe Silsüpür eşliğinde değerlendirildi.

Siyasal baskı rejimi ve ataerkil düzende kadının yaşadığı zorluklara yoğunlaşan atölye katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Film bağlamında İran sineması, kadınların yaşadıkları sorunların sinemaya imgesel aktarımı ve bunun psikanaliz boyutu üzerine tartışmalar yürütüldü.