2020 Kadın Hakları Deklarasyonu yayınlandı

2020 Kadın Hakları Deklarasyonu yayınlandı

Basına ve kamuoyuna

Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun da içinde bulunduğu, 1000 kadar kadın kuruluşundan oluşan on iki kadın ağı ve platformu, dünya çapında kadınların karşılaştığı ayrımcılık, şiddet, ekonomik zorluk ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için bir deklarasyon yayınladı.

2020 Kadın Hakları Deklarasyonu, Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun ev sahipliğinde 15 Ekim 2020'de gerçekleşen uluslararası toplantı sonucunda ortaya çıktı. Toplantıda katılımcılar, sağcı grupların ve hükümetlerin, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılarını ele aldı. Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 15 ülkeden 170 kadını bir araya getiren bu toplantı, farklı ülkelerde İstanbul Sözleşmesi'ne karşı öne sürülen argümanların benzerlik gösterdiğini ve bu argümanların kadın düşmanı, homofobik ve transfobik ataerkil ideolojilerden kaynaklandığını doğruladı.

2020 Kadın Hakları Deklarasyonu, kadınların insan hakları ihlallerinin birbiriyle ilişkili nedenlerine dikkat çekerek, bu ihlallerin neoliberal politikalar, yükselen otoriterlik, iklim değişikliği, militarizm ve mevcut COVID-19 salgını nedeniyle ağırlaştığını vurgulamaktadır. Deklarasyon, her ülkenin siyasi kurumlarının ve uluslararası kuruluşların, kadınların insan haklarını hayata geçirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için harekete geçmesini talep etmektedir.

Bizler bu deklarasyon ile, daralan demokratik alana rağmen, ataerkil şiddet, yanlış bilgilendirme ve eril söylemlere ve zor kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılara karşı koyma ve ulusötesi dayanışmayı sürdürerek eşit, adil ve barışçıl bir dünya kurma kararlılığımızı basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.

2020 Kadın Hakları Deklarasyonu’nu imzalayan örgütler:

Bulgaristan Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Vakfı, Bulgaristan

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Türkiye  

Eşitlik ve Kürtaj Hakkı İçin Büyük Koalisyon, Polonya 

Hırvatistan Kadın Ağı, Hırvatistan

İnsan Hakları Savunucuları, Amerika Birleşik Devletleri

Kadın Dayanışma ve Bilgi Merkezi (NPO), Estonya

Kadın Hakları Merkezi, Polonya

Kadın Haklarını Geliştirme Derneği (DOMINE), Hırvatistan

Uluslararası Barış ve Özgürlük İçin Kadın Birliği (WILPF) 

Macaristan Kadın Lobisi, Macaristan

Şiddete Karşı Avrupa Kadın Ağı (WAVE) 

Ukraynalı Kadın Avukatlar Derneği (JURFEM), Ukrayna

Avrupa Kadın Lobisi - EWL (Destekçi)

2020 Kadın Hakları Deklarasyonu’nun tam metni için tıklayınız: Türkçe Kurdî  English

#SinirlarOtesiKadinDayanismasi

#2020KadinHaklariDeklarasyonu

EŞİK - Eşitlik İçin Kadın Platformu

iletisim@esikplatform.net

07/12/2020