Peki Neden Biz Ölüyoruz?

Peki Neden Biz Ölüyoruz?

Kaybettikleri meslektaşlarını anmak ve taleplerini iletmek için Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen Ankara sağlık meslek örgütleri polis engeli ile karşılaştı.

Ankara Tabip Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği yönetici  pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçileri için saygı duruşunda bulunmak ve ardından kitle örgütlerinin taleplerini içeren dilekçeleri Bakanlığa sunmak için 11 Aralık 2020 Cuma  günü Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi. Sağlık emekçilerine CHP ve HDP milletvekilleri de destek verdi.

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin Bakanlık önünde yapmak istedikleri basın açıklaması pandemi  koşulları gerekçe gösterilerek polis tarafından engellendi. Sağlık emekçilerinin taleplerini iletme  isteğine  pandemi süresince iktidar partisinin yaptığı miting ve etkinlikler ve daha  bir hafta öncesinde TTB’yi protesto  gösterileri sırasında dikkate alınmayan  Hıfzısıhha kararları  gerekçe gösterilerek müsaade edilmedi.

Polis anonsları ile sağlık emekçilerinden Sağlık Bakanlığı ve Şehir Hastanesinin bulunduğu alandan fiziki mesafe kurallarına uyarak bireysel olarak ayrılmaları istendi.  

Tüm engellemelere rağmen  kitle örgütü yönetici ve üyeleri pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçileri için saygı duruşunda bulundu. Ardından  polisin müdahalesine rağmen Ankara Tabip Odası Başkanı  Dr. Ali Karakoç basın mensuplarına yönelik bir konuşma yaptı. Dr. Karakoç  “Peki Neden Biz  Ölüyoruz?” diye sorarak başladığı konuşmasında süreci kısaca şu cümlelerle özetledi: “Pandemi öncesinde de sıkıntılarımız vardı ama pandemi ile birlikte bizim sıkıntılarımız katlanarak arttı. Her gün en az 1 sağlık emekçisi hayatını kaybetmekte. 50’şer 50’şer hastalanıyoruz. İş yoğunluğumuz fazla, mesaimiz sürekli artıyor.” 

Atama bekleyen hekimler olduğuna işaret eden Dr. Karakoç iş yükünün azaltılması için genç hekimlerin bir an önce atamalarının yapılması gerektiğini söyledi.  Kadın sağlık emekçilerinin yaşadığı zorluğa da dikkati çeken Dr. Karakoç kreş bulamadığı için sağlık emekçilerinin çocuklarını iş yerlerine götürmek zorunda kaldıklarını belirtti. 

Pandeminin ön saflarında mücadele eden filyasyon ekiplerine boş sandiviç verildiğini anlatan Dr. Karakoç  sözlerini “ Bugün bu taleplerimizi Sağlık Bakanlığına iletmek istiyoruz. Taleplerimizi bugüne kadar basın yoluyla ilettik duymadılar. Sosyal medyadan ilettik duymadılar.  En yakınlarına gelip bu taleplerimizi dilekçe ile vermek istiyoruz ama buna da izin vermiyorlar.“ diye sürdürdü. 

Dr. Karakoç’un konuşmasının ardından  TTB Genel Sekreteri  Dr. Vedat Bulut, TTB Yönetim Kurulu Üyesi  Dr. Deniz Erdoğdu , Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı  Atilla Ataç, Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy , Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül,  SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya sağlık emekçilerinin taleplerini içeren dilekçeleri  Bakanlığa sundu .

Bakanlık önünde yapılmasına müsaade edilmeyen  ortak basın açıklamasının tam metni  için tıklayınız