XXVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 12-13 Aralık’ta Ankara Tabip Odası ev sahipliğinde yapıldı   

XXVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 12-13 Aralık’ta Ankara Tabip Odası ev sahipliğinde yapıldı  

TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve tabip odaları tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarının (TUEK) yirmi altıncısı Ankara Tabip Odası (ATO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İçinde bulunduğumuz olağandışı koşullar nedeni ile  TUEK ilk kez çevrimiçi gerçekleştirildi. Kurultayda ana tema Covid-19 pandemisi nedeni ile uzmanlık eğitiminde yaşanan aksamalar ve pandemi sonrası telafi yolları oldu.

Kurultayın ilk gününde Covid-19, e-sağlık ve e-eğitim, Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim (STE/SMG), Sağlık Çalışanlarının Sağlığı (SÇS), Asistan ve Genç Uzman Hekim (AGUH) çalışma grupları toplandı.

13 Aralık Pazar günü açılış konuşmalarının ardından ATO Başkanı Dr. Ali Karakoç ve TTB Merkez Konsey Başkan Dr. Şebnem Korur Fincancı Türkiye ve TTB’de sağlık gündemine dair saptama ve çalışmalarını sundular.

Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Tıpta Uzmanlık Eğitimi panelinde cerrahi ve dahili uzmanlık alanlarında Pandemi sürecinde yaşanan aksamalar, bunların telafisinde kullanılabilecek yol ve yöntemler irdelendi. Paneli izleyen konferansta pandemi ile yoğun şekilde yaşantımıza giren uzaktan eğitimde kavramlar ve ilkeler aktarıldı.

Pandemi  ile uzmanlık eğitiminde yaşanan aksaklıklar ve kesintilerin nasıl telafi edileceğine dair tartışmaların yapıldığı foruma farklı uzmanlık alanlarından asistanlar ve yeterlik kurulları katıldı.

Pandemi ile kesintiye uğrayan uzmanlık eğitiminin telafisi için bir çok dernek  çevrimiçi eğitim araçları ile genç meslektaşlarına ulaşmaya çalıştı. Kurultayın “TTB-UDEK Üyesi Uzmanlık Derneklerinin İyi Uygulama Örnekleri” oturumunda, dernekler tarafından, kullanılan bu araçlara  dair örnekler sunuldu. 

Kurultay çalışma gruplarının rapor ve yol haritalarının sunumu ile tamamlandı.

Kurultay kaydı için tıklayınız