Birinci Basamakta Bağışıklama Hizmetleri Hakkında Talep ve Görüşlerimiz

Birinci Basamakta Bağışıklama Hizmetleri Hakkında Talep ve Görüşlerimiz

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde, aşı yoluyla bağışıklama ve bulaşıcı hastalıklardan korunma halk sağlığı açısından en önemli noktalardır. Pandemiyle birlikte bunun önemi daha görünür olmuştur. Pandeminin yarattığı zorlu şartlarda bile aile sağlığı merkezleri özenle bağışıklama hizmetlerine devam etmektedir.

Özellikle pnömokok ve su çiçeği aşısı tedarikinde aksamalar yaşanmaktadır. Bazı aylarda talep edilenin %10’u oranında aşı tedarik edilebilmektedir.

Buna karşın aile hekimlerinden bir ay içerisinde okul aşılarının tamamlanması beklenmektedir.

17 Aralık 2020 tarihinde Aile Hekimliği Bilgisayar Programlarında yapılan güncelleme ile mevsimsel grip aşılarının da Aile Sağlığı Merkezlerinde saklanıp uygulanacağı bildirilmiştir.

18 Aralık 2020 tarihinde ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılanacak nüfusa kısa mesaj atılmıştır.

Ancak Aile Sağlığı Merkezlerine İl Sağlık Müdürlüğünce mevsimsel grip aşısı tedarik edilmemiştir.

Hastalar hem gereksiz yere sağlık merkezine başvurarak bulaş riskini arttırmakta hem de talepleri karşılanamadığından bu durum sağlıkta şiddete yol açmaktadır. Yurttaşların mağduriyet yaşamaması ve ASM’lerde rutin sağlık hizmeti üretiminde aksaklıklar yaşanmaması için kamuoyuna ve Ankara il sağlık otoritelerine çağrımızdır.

  • ASM’lerin fiziki koşulları güçlendirilmeli ve ASM’lerde sağlık hizmeti üreten sağlık çalışanları ile koordineli şekilde bir program hazırladıktan sonra kamuoyuna bildirilmeli
  • Sağlığı Çalışanı olmayan Aile Sağlığı Birimleri güçlendirilmeli, Aile Hekimliği Yönetmeliğinde de geçen her üç birime fazladan bir hemşire görevlendirilmelidir.
  • Aşı temini ayda bir değil en azından iki haftada bir olacak şekilde sağlanmalıdır. Tedarik edilen aşı sayısı hedef nüfusa uyumlu olarak talep edilenden az olmamalıdır.
  • Bağışıklama hizmeti verilirken harcanan tıbbi sarf malzemesi ve bertaraf edilirken oluşan tıbbi atık kabı vb malzemeler kamu tarafından karşılanmalı, tıbbi atık bedellerinin aile sağlığı merkezleri tarafından karşılanması uygulamasına son verilerek ilgili bedelin kamu kaynaklarından karşılanması sağlanmalıdır.
  • Bağışıklama birinci basamak sağlık hizmetleri içinde asıl işimizdir. Asıl görevimiz olmayan angarya görevlerin Aile Hekimliği Birimlerine yüklenmesine son verilmelidir.

Ankara Tabip Odası