COVID- 19 PANDEMİSİ ve TÜRKİYE

COVID- 19 PANDEMİSİ ve TÜRKİYE

Yaklaşık dokuz aydır bütün dünyayı etkisi altına alan, gündelik yaşamı birçok alanda kökünden değiştiren, yönetimlerin ekonomiyi insan sağlığına tercih eden uygulamaları nedeniyle, Covid 19 salgını bugün itibariyle, 80 milyonun üstünde (tespit edilen) insanı enfekte etmiş ve bir milyon yedi yüz binin üstünde insanı da öldürmüş bulunmaktadır. Yüzyılın salgınında Türkiye’de de resmi rakamlara göre iki milyon yüz elli bine yakın vatandaşımız enfekte olmuş ve yaklaşık yirmi bin vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Gerçek rakamlar ise tespit edilen ya da açıklananın çok üstündedir.

Uzun süre sadece hastanede yatan vakalar günlük hasta sayısı olarak verilmiş, sonrasında ise daha doğru olan bir şekilde hasta/vaka ayrımı yapılmadan, tam olarak gerçeği yansıtmasa da sayılar güncellenmiştir. Bulguları ve tedavi yaklaşımıyla Covid olan ancak testi pozitif çıkmayan vakalar Covid ölüm kayıtlarına yansıtılmamış, bizimle aynı düzeyde vaka bildiren ülkelere göre ölüm sayılarımız üçte bir, dörtte bir oranında kalmıştır. Bize yakın vaka sayıları olan ülkelerin ve bizim vaka/ölüm sayıları ile oranlarına baktığımızda,

İtalya           2.038. 759               71.620                              %3.5

İspanya       1.854.951                 49.824                             %2.7

İngiltere      2.262.735                 70.512                             %3.1

Almanya      1.646.240                 29.601                            %1.8

Kolombiya  1.584.903                  41.690                           %2.6  

Türkiye        2.133.373                  19.624                           %0.9

Vaka sayıları açısından Türkiye’ye yakın ülkelere baktığımızda, bize oranla 2-4 kat ölüm sayısı olduğunu görüyoruz.

Keza nüfusun % 58’inin oluşturan 16 büyükşehir, 8 il merkezi ve 3 ilçede önceki yıllar ile kıyaslandığında 11 Mart-22 Aralık arasında fazladan 53.933 vatandaşımızın öldüğü, bu yerlerde mezarlık kayıtları itibariyle 16-22 Aralık tarihlerinde ortalama günlük fazla ölüm sayısının 419 olduğu tespit edilmiştir. Türkiye geneline uyarladığımızda bu sayı yaklaşık 722 olmaktadır. 

Ancak turkuaz tabloda açıklanan ölüm sayıları 220-250 arasındadır. Bu da gösteriyor ki Covid 19 sonucu olan ölümler iyimser bir yaklaşımla açıklananın üç katından fazladır.

Covid salgının başından itibaren resmi rakamlara göre 150 binin üstünde sağlık çalışanı enfekteolmuştur. Toplumun tümüne kıyasla yaklaşık 6 kat fazla enfekte olmaktadır sağlık çalışanları. Aktif olarak görevin yaparken 107’si hekim olmak üzere 293 sağlık çalışanımız yaşamını yitirmiştir.

Ölen hekimlerimizin çalıştığı birimlere baktığımızda; 14 meslektaşımız aile sağlığı merkezlerinde, iki hekimimiz acil serviste çalışırken, yedi hekimimiz işyeri hekimliği yaparken, bir hekimimiz diyaliz hekimi olarak çalışırken vefat etmiştir.83 meslektaşımız ise hastane (kamu/özel) ve muayenehanedeçalışırken yaşamlarını yitirmişlerdir.

 

 

 

Ankara ilinde ise altısı hekim, üçü diş hekimi, biri eczacı olmak üzere 18 sağlık çalışanı vefat etmiştir.

Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla kapanan hastanelerimizden Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bir bloğu yoğun bakım hizmeti verecek şekilde açılmış, Yüksek İhtisas Hastanesi ile Dışkapı Çocuk Hastanesi de hazırlanmıştır.

Pandemi dönemi, kapanan hastanelere ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Kapanan hastaneler tam kapasiteyle ve bazıları pandemidışı hastalıklara yönelik hizmet vermek üzere biran önce açılmalıdır.

 

 

 

Bugün itibariyle güvenli, ücretsiz, toplumun tümünü kapsayan aşıya ulaşıma ilişkin tartışmalar ve belirsizlikler devam etmekte, pandemi süreci başından itibaren kötü yönetilmektedir.

130’dan fazla ülkede meslek hastalığı olarak kabul edilen Covid-19, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının bütün ısrarına, muhalefet partilerinin desteğine, meslek hastalığının bütün kriterlerinitaşımasına rağmen, iktidarın direnciyle karşılaşmış ve henüz meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir. Covid-19 meslek hastalığı kabul edilene kadar sağlık emekçilerinin mücadelesi devam edecektir.

Salgın, deprem başta olmak üzere birçok olumsuzluğu yaşadığımız 2020 yılı sonrasında doğaya, çevreye, insana dair daha özgür daha eşit bir yaşam için umutlarımızın çoğaldığı sağlıklı bir 2021 yılı dileğiyle.

ANKARA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

293 sağlık çalışanının meslek gruplarına dağılımı

GÖREVİ

         VEFAT

           ORAN%

DOKTOR

                  107

                        36.5

EBE-HEMŞİRE –SAĞLIK MEMURU

                    25

                          8.5

ECZACI + ECZANE ÇALIŞANI

        36+12═48

                        16.4

DİŞ HEKİMİ+TEKNİSYEN

        13+1═ 14

                          4.8

ACİL TIP TEKNİSYENİ-SAĞLIK TEKNİSYENİ

                   14

                          4.8

İNTÖRN DOKTOR

                     1

                          0.3

VET. HEKİM+VET. TEKNİSYEN

            3+ 1═4

                          1.4

DİĞER( ŞÖFÖR, G. GÖREVLİSİ, SAĞLIK İŞÇİSİ, MEMUR)

                   80

                        27.3

TOPLAM

                 293

                         100