“2021 Bütçesi “Sağlıklı” bir bütçe midir?” çevrim içi söyleşisi düzenlendi

“2021 Bütçesi “Sağlıklı” bir bütçe midir?” çevrim içi söyleşisi düzenlendi

Ankara Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu ile İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen “2021 Bütçesi “Sağlıklı” bir bütçe midir?” başlıklı etkinliği 5 Ocak 2021 Salı günü Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür’ün moderatörlüğünde, TTB MK üyesi Doç. Dr. Deniz Edoğdu ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Durmuş’un katılımıyla gerçekleşti.

2021 bütçesinin de 2020 bütçesi gibi emekçiden yana olmadığı, Pandemi nedeniyle batı ülkelerinde halka yönelik nakit destekleri ciddi düzeylerde olmasına rağmen, ülkemizde oldukça sınırlı yapılan nakit desteği yerine kredi verme/borçlandırma yoluna gidildiği Prof. Dr. Mustafa Durmuş tarafından ifade edilirken, 300 milyar civarında kaynak ayrılmasıyla bütçenin savunma ağırlıklı olduğunun, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin de birçok bakanlık ve üniversitelerin toplam bütçesinden fazla olduğunun da altı çizildi.

Doç. Dr. Deniz Erdoğdu Sağlık Bakanlığı’nın bütçedeki payının geçen yıla oranla % 32 artışla 77 Milyar 615 milyon olmakla birlikte reel artışın %10 olduğunu belirterek, bütçede Covid-19 pandemisine ait bir kalemin olmadığını, özellikle hekimlerin ve sağlık çalışanlarının desteklenmesine yönelik ek bütçe yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti.