ATO Kültür Sanat Komisyonu Toplandı

ATO Kültür Sanat Komisyonu Toplandı

Komisyonumuz yılın ilk toplantısını 30 Ocak 2021 tarihinde Zoom programı üzerinden gerçekleştirdi. Toplantıda pandemi koşullarında gerçekleştirilebilecek etkinlikler tartışıldı.

TTB bünyesinde Ali Özyurt Kültür, Sanat –Edebiyat Kolu’nun kurulmuş olmasının önemi dile getirilerek, bu dönemde kültür – sanat etkinlikleriyle hekimlerle buluşabilmenin çok daha anlamlı olduğu ifade edildi.

Pandeminin sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin seyrine göre değişebilecek program taslakları için görüş alışverişinde bulunulan toplantıda 12 Şubat 2021 günü gerçekleştirilecek on- line Hasankeyf turu hazırlıkları ve Tıp haftası etkinlikleri kapsamında 4- 15 mart 2021 tarihileri arasında gerçekleştirilecek hekim sanatçıların üretimlerinden oluşan resim, heykel, fotoğraf, seramik… sergisi hazırlıkları gözden geçirildi.

ATO Kültür – sanat komisyonunun temsilini Dr. Gül BAKIR ve Dr. Mehmet ÇAKMAK’ın yürütmelerine ve her sanatsal faaliyet alanıyla ilgili bir komisyon üyesinin sorumluluk almasına karar verildi.

Ankara Tabip Odası Kültür Sanat Komisyonu