"Sophie'nin Seçimi" Film Okuma Atölyesi Düzenlendi

Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu tarafından düzenlenen "SOPHIE'NİN SEÇİMİ" Film Okuma Atölyesi 19 Şubat 2021 tarihinde webinar olarak gerçekleştirildi.

Psikiyatrist Dr. Gökçe SİLSÜPÜR’ün konuşmacı olduğu atölyede filmin tarihsel bağlamı, konusu ve karakteri üzerine interaktif tartışmalar yürütüldü.

Elliden fazla katılımcının olduğu atölye soru-cevap ve katkı kısmı ile sona erdi.