Asistan hekimler, insanca koşullar altında çalışıp, nitelikli bilimsel bir eğitim talep ediyor!

Asistan hekimler, insanca koşullar altında çalışıp, nitelikli bilimsel bir eğitim talep ediyor!

TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kolu ve Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu tarafından yapılan basın açıklamasıyla asistan hekimlerin sorunlarına ve taleplerine dikkat çekildi. 26 Şubat Cuma günü yapılan basın toplantısına Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Haydar Can Dokuyan, Dr. Laleş Tunç, TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kolu ile Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu üyeleri Dr. Benan Koyuncu, Dr. Karer Yurttaş, Dr. Gözde Çeliksöz ve Dr. Işık Erol katıldı.

Asistan hekimlerin çalışma ve eğitim koşullarını eleştiren Dr. Laleş Tunç “Günlük 8 saatlik mesainin ardından 16 saat nöbet tuttuktan sonra ertesi gün çalışmaya yani 36 saat süreyle çalışmak zorunda kalıyoruz” dedi. Resmi yönetmeliklerin aksine hizmetin aksamaması gerekçe gösterilerek adeta bir sömürü sistemi içinde çalıştırıldıklarına dikkat çeken Laleş Tunç “Asistan hekimlerin çoğunun aylık nöbet süresi 130 saati aşmasına rağmen 130 saati aşan nöbet ücretleri yine mevzuata göre ödenememektedir” diye konuştu.

Asistanlar adına nöbet sonrası izin ve nöbet ücretlerinin kesintiye uğramamasını talep eden Dr. Tunç bir diğer hayal kırıklıklarının da eğitim konusunda olduğunu belirtti. Bu konudaki en büyük engeli; Performans sistemi ile birlikte sağlık hizmetlerinin artan iş yükünün asistan hekimler üzerinden karşılanmaya devam etmesi olarak işaret eden Laleş Tunç “Uykusuz 36 saate varan çalışma düzeni, öğle aralarına ve dinlenme saatlerine sıkıştırılmış eğitim saatleri altında asistan hekimlerin nitelikli eğitim alması beklenemez” sözlerini kaydetti.

Asistan hekimlerin uzman hekim olmadan hasta bakması sonucu malpraktis davalarıyla yargılanabildiğini ifade eden Dr. Laleş Tunç bu durumun etik ve hukuki olmayan bir yöntem olduğunu belirtti.

Dr. Tunç, hiyerarşik ilişkilerin mobbinge neden olabildiğine; bu durumun da mesleğinin henüz başında olan asistan hekimin motivasyonunu kırıp, yalnızlığa, çaresizliğe veya istifaya sürüklediğine dikkat çekti.

30 bini bulan asistan hekimler adına yapılan ortak açıklama şu sözlerle sona erdi: “Pandemi ile ortak mücadelenin her alanında özveri ile görev almamıza rağmen artan iş yükü, ihmal edilen uzmanlık eğitimi, ücret adaletsizliği ve artan mobbing ile karşılaştık. Pandeminin birinci yılının dolmak üzere olduğu bu günlerde, artık tükenme noktasına geldiğimizi buradan haykırıyoruz. Bu haykırışın karşısında bizlere yönelen “Hepimiz aynı yollardan geçtik“ şeklindeki sorunları görmezden cevapları artık duymuyoruz. Bizler insanca koşullar altında çalışıp, nitelikli bilimsel bir eğitim talep ediyoruz”

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.