“Tıp Etiği Basın Etiği” paneli düzenlendi

“Tıp Etiği Basın Etiği” paneli düzenlendi

Ankara Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında 09 Mart 2021 Salı günü “Tıp Etiği Basın Etiği” paneli düzenlendi. Çevrimiçi düzenlenen etkinliğin Moderatörü Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ümit Yaşar Öztoprak, konuşmacıları Tıp Tarihi ve Etik ABD Öğretim Üyesi ve ATO Onur Kurulu üyesi Dr. Serap Şahinoğlu Kuş ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici oldu.
Dr. Serap Şahinoğlu pandemi sürecinde medyada sağlık ve tıp etiği başlığı altında bir tıp etikçisi olarak medyada sağlık ve Covid nasıl ele alındı? sorusuna açıklık getirdi. Medya ve tıp etiğinin iç içe geçtiğine de dikkat çeken Dr. Şahinoğlu bu kavramları değerlendirdi.
Faruk Bildirici de konuşmasında tıbbın, toplum sağlığını, medyanın da kamu yararını hedeflediğini belirterek gazetecilikte etik ve güven ilişkisinin öneminden bahsetti. Gazetecilikteki tarafsızlık ilkesine de değinen Bildirici bilgiye karşı nesnel ancak temel insani değerleri korumak konusunda taraf olmanın gerekliliğini vurguladı.
“Tıp Etiği Basın Etiği” söyleşisinin tamamını izlemek için tıklayınız.