Yitirdiklerimiz Yüreğimizde Taleplerimiz Dilimizde Mücadeleye Devam Ediyoruz

Yitirdiklerimiz Yüreğimizde Taleplerimiz Dilimizde Mücadeleye Devam Ediyoruz

Covid-19  vakalarının Türkiye’de görülmesinin üzerinden geçen bir yıllık süreçte kaybettiğimiz sağlık emekçilerini anmak ve pandeminin bir yılını değerlendirmek için sağlık meslek örgütleri ortak basın açıklaması yaptı.

11 Mart 2021 Perşembe günü Gazi Üniversitesi Hastanesi bahçesinde yapılan açıklamaya Türk Tabipleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Ankara Tabip Odası, SES Ankara Şube, Ankara Diş Hekimleri Odası yönetici ve üyeleri ile çok sayıda sağlık emekçisi katıldı. Basın açıklaması öncesinde hayatını kaybeden sağlık emekçileri için saygı duruşunda bulunuldu.

Basın açıklamasını okuyan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç pandeminin birinci yılının ölüm ve tükenmişlikle geçtiğini söyledi. Dr. Karakoç bu süre zarfında sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan emek meslek örgütlerinin pandeminin kontrol altına alınması ve nihayetinde önlenmesi için uyarı ve önerilerde bulunduğunu kaydetti.  

Pandeminin seyri ile ilgili güncel bilgileri paylaşan Dr. Karakoç, 10 Mart itibari ile 372 sağlık emekçisinin hayatını kaybettiği, 200 bine yakın sağlık emekçisinin enfekte olduğu, 2 milyon 821 bin 943 kişiye tanı konulurken 29 bin 227 yurttaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Halkın ve sağlık emekçilerinin sağlığını korumak için bilim ve aklın yolunu gösterdiklerini ancak siyasi ve ekonomik kaygılarla iktidarın yanlış  kararlar almaya devam ettiğini kaydeden Dr. Karakoç “Bu yanlış kararlar ve alınması gerektiği halde alınmayan kararlar nedeniyle binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Kayıplarımız bugün de devam ediyor.” dedi.

Dr. Karakoç sözlerini “Yaşanan can kayıplarının önemli bir bölümü, zamanında alınan doğru kararlarla önlenebilirdi. En temel hakkımız olan “yaşam hakkımızın, bilimsellikten uzak, şeffaflıktan uzak, ekonomik ve siyasi kaygıların yön verdiği kararlarla hiçe sayılması bizi dehşete düşürdü. Yorulduk, tükendik, öldük. Çok can kaybettik, canlarımızı kaybettik!” diye sürdürdü.

Yetkililere seslenen Dr. Karakoç   “Ekonomik çıkarları ve siyasi kaygılarınızı değil, halkımızın ve bizlerin sağlığını önceleyin. Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve işin sahiplerini yani bizleri dinleyin.  Önlenebilir her ölümün sorumlusunun aldığınız ya da almadığınız kararlar olduğunu artık görün.” sözlerini sarf etti. 

Dr. Karakoç sağlık emek örgütlerinin taleplerini “Covid-19’un meslek hastalığı sayılması, şiddet ve mobbingin son bulması, emekliliğe yansıyan temel ücret verilmesi, fiili hizmet zammının hayata geçirilmesi, ek göstergelerin kademeli olarak artırılması, OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamı yapılması, haklarında yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık emekçilerinin göreve başlatılması, sağlık hizmeti için ödenen katkı katılım payı ve ilave ücretlerin kaldırılması, sağlık emekçilerinin ve halkın karar alma sürecine dahil edilmesi” şeklinde sıraladı.

Dr. Karakoç sağlık iş kolundaki örgütlerin mücadele kapsamında ; 15 Mart 2021 tarihinde Ankara’da Sağlık Bakanlığına, ilçe ve illerde ise Sağlık Müdürlüklerine kitlesel ziyaretler gerçekleştirerek bu talepleri ileteceklerini duyurarak konuşmasını bitirdi.

Basın açıklamasında söz alan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut da her gün haberleri bugün hangi arkadaşımızı, hangi meslektaşımızı kaybettik endişesi ile izlediklerini belirterek yaşanan ölümlerden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi. 

SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey yaptığı konuşmada 1 yıllık süre zarfında sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunları, toplum sağlığının ne kadar kıymetli olduğunu, alınması gereken tedbirleri her yerde dile getirdiklerini ancak yetkililere bunu dinletemediklerini belirtti. Pandeminin yükünün sağlık emekçilerinin sırtında kaldığını söyleyen Atabey “1 yılda 372 can, insan, baba, anne, kardeş yaşamını yitirdi. Biz artık bedel ödemek istemiyoruz. Bir an önce taleplerimizin hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

Dev Sağlık İş Ankara Temsilcisi Özgür Bozkurt’ta basın açıklamasının yapıldığı Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalışırken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Mete Baltacı ve Necip Üstüner’i saygıyla andı. 

 

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.