14 Mart Tıp bayramını en içten ve güzel dileklerimiz ile kutluyoruz

14 Mart Tıp bayramını en içten ve güzel dileklerimiz ile kutluyoruz

Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz 1 yılı geride bıraktık. Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşlarının İstanbul’un işgalini protesto ettikleri -Türkiye’nin ilk modern Tıp Fakültesinin açılışının yıl dönümü olan- 14 Mart 1919 üzerinden ise 100 yılı aşkın bir zaman geçti. 14 Mart o günden sonra bizim için antiemperyalist bir duruşun simgesi oldu. Bugün 14 Mart 2021 ve neler söyleyebiliriz:

-Pandemi sürecinin kötü yönetilmesi nedeniyle 300’ün üzerinde sağlık çalışanını ve binlerce vatandaşımızı kaybettik.

-Hekimliğin itibarsızlaştırıldığı ve özlük haklarında ciddi kayıpların yaşandığı, hekim emeğinin ucuzlatıldığı bir dönemden geçiyoruz.

-Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hizmetinin piyasa ekonomisine açıldığı; hekim hasta ilişkisinin yerini müşteri memnuniyetinin, kamucu sağlık hizmetinin yerini özel hastanelerin ve kamu özel ortaklığı ile oluşturulan hasta garantili devasa şehir hastanelerinin aldığı günler yaşıyoruz.

-Bilimsel ve nitelikli eğitim ve araştırmanın göz ardı edildiği, eğitim alt yapısı hazırlanmadan açılan çok sayıda tıp fakülteleri ve adrese teslim kadrolarla liyakat yerine yandaşlığın esas alındığı eğitim araştırma hastanelerinde gelecek nesillere nitelikten yoksun hekimlerin yetiştirildiği günler yaşıyoruz. -Sağlık politikalarının yarattığı kışkırtılmış sağlık hizmet sunumu ile her gün yaşanan şiddet olaylarının normalleştiği, cezasızlık politikaları ile bu durumun katmerlendiği günler yaşıyoruz.

-İnsan hakları ihlallerinin giderek arttığı, ifade ve haber alma özgürlüğünün kısıtlandığı, en demokratik taleplerimizi dahi ifade etmenin ve adalet arayışının olanaksız hale geldiği günlere tanıklık ediyoruz.

Evet 14 Mart 2021 tarihinde “Tıp Bayramı"nı ağız dolusu kahkahalarımız, gökyüzüne bıraktığımız balonlarımızla kutlamak isterdik. Yine de umutluyuz. Çünkü direnmenin ve mücadele etmenin bizi özlediğimiz eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık ortamıyla buluşturacağını biliyoruz. Unutmayalım ki gecenin en karanlık anı güneşin doğmasına en yakın andır. Tüm hekimlerin 14 Mart Tıp bayramını en içten ve güzel dileklerimiz ile kutluyoruz. Toplum sağlığı için çalışan, emekleri ile günümüze ışık tutan kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygı ile anıyoruz.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu