Pandeminin işçi sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı

Pandeminin işçi sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 15 Mart 2020’den bugüne geçen bir yıllık zaman zarfında  işyeri hekimleri ve işçilerin yaşadığı süreç Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonunun 16 Mart 2021 tarihinde düzenlediği ‘Pandemi ve İşçi Sağlığı’  başlıklı sunumda ele alındı.

ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Buket Gülhan’ın moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Zencir ve İşyeri Hekimi Dr. Tuncay Gökçen konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Mehmet Zencir sunumunda pandeminin işçi sağlığı üzerindeki genel etkilerini anlattı.

Dr. Zencir, 2020 yılında 2427 iş cinayeti yaşandığını bunun üçte birinin Covid kaynaklı olduğunu belirtti.  Dr. Zencir, tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir nitelikte olgular olduğunu dolayısıyla varlıklarının gerekli önlemlerin alınmadığı anlamına geldiğini söyledi. Dr. Zencir, işçi sağlığında tehlikeyi merkeze alan bir strateji izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Dr.  Tuncay Gökçen konuşmasına  son 20 yılda yaşanan salgınların ortaya çıkış ve yayılış sürecinin sınıfsal ve ekonomik olduğunu görmeden sorunun çözümüne ulaşmanın kolay olmayacağını belirterek başladı. 

Covid-19 salgının bir tesadüf olmadığını belirten Dr. Gökçen endüstriyel üretimin artışı, tarım topraklarının azalması, köylülerin yaşamlarını idame ettirebilmek için yaban hayata girmesi, köyden kente geçişin hızlanması gibi unsurların salgının ortaya çıkışı ve yayılımına sebep olduğunu kaydetti

İşyeri hekimi olarak sahadan edindiği gözlemleri paylaşan Dr. Gökçen salgının başından itibaren alınan önlemleri değerlendirerek esas sorunun üretimin devam etmesi olduğunu, üretim alanlarında önlemlerin uygulanmadığını kaydetti.  Dr. Gökçen hem işçiler hem iş yeri hekimleri cephesinde alanda yaşanan sorunları aktardı.

Sunum katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile son buldu.