İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz

İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz

İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı üzerine Ankara Tabip Odası, Ses Ankara Şube,  Ankara  Dişhekimleri Odası  ve Ankara’daki üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencileri 23 Mart Salı günü Hacettepe Üniversitesi bahçesinde kararı protesto etti.

Basın açıklaması öncesinde söz alan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Laleş Tunç, İstanbul Sözleşmesinin yukardan bahşedilmiş bir sözleşme olmadığını, kadınların yıllardır sürdürdüğü mücadelenin bir kazanımı olduğunu dolayısıyla bu sözleşmeden kolay vazgeçmeyeceklerini söyledi.

 

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Deniz Erdoğdu da İstanbul  Sözleşmesi’nin  kadınların yıllardır yürüttüğü mücadele görmezden gelinerek siyasi pazarlığa  feda edildiğini kaydetti.  

Katılımcıların birlikte kaleme  aldığı metni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Rana Karabudak okudu.

Sözleşmenin, cinsiyet, meslek ve yaş gibi sınırlamalar olmaksızın tüm ev içi şiddet mağdurlarının insan hakkını savunduğunu belirten Dr. Karabudak, sözleşmeden vazgeçilmesinin kadınlara verilmiş olan şiddeti önleme, şiddete maruz kalanları koruma, failleri adil bir şekilde yargılama sözünden vazgeçilmesi anlamına geldiğini kaydetti. Dr. Karabudak temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerden tek kişilik kararla çıkılamayacağını hatırlattı.  

Dr. Karabudak sözlerini “İnsanların sağlığı ve esenliğini korumayı ve yaşatmayı görev edinmiş, insan hakları ve bireysel özgürlüklerin korunması konusunda kararlı, özgür ve onurlu davranmayı ilke edinmiş sağlık emekçileri olarak bizler,  toplumsal barış için, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayışı hayata geçirmek için, İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğimizi duyurmak için buradayız. Kadına yönelik şiddete, ayrımcılığa karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası kazanımlarımızın hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz, geri adım atmayacağız, attırmayacağız. İstanbul Sözleşmesi bizim için hala yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.” diyerek bitirdi.

 

SES Merkez Kadın Sekreteri Gönül Adıbelli de İstanbul Sözleşmesinin toplumun geleneksel yapısına, aile yapısına uygun olmadığına yönelik kara propagandaları hatırlatarak “kadın katliamları toplumsal yapımıza, geleneksel  aile yapımıza uygun mudur? Tecavüzcülerin cezasız bırakılması toplumsal yapımıza uygun mudur?” diye sordu.

“Sözleşmeyi uygula kararı geri çek.”   “Koruma, aklama sözleşmeyi uygula.” sloganları eşliğinde karar alkışlarla protesto edilirken kadınlar İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceklerini bir kez daha duyuruldu.