Bu Şiddet Sona Ersin!

Bu Şiddet Sona Ersin!

TTB’nin sağlıkta şiddete karşı etkin önlemlerin alınması ve Meclis’e sunduğu Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasının yasalaşması talebi ile Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü ilan ettiği 17 Nisan için düzenlenmesi planlanan eylem ve etkinlikler pandemi koşulları nedeniyle 16 Nisan 2021 Cuma günü gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan, TTB’nin girişimleri ile 2019 yılında Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü ilan edildi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki anma töreninden önce Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç yaptığı konuşmada  “9 yıl önce bugün Dr. Ersin Arslan çalıştığı hastanede doktor odasında hasta yakını tarafından katledildi. Bu dönem boyunca 10 sağlık çalışanı yaşanan şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Her gün ortalama 50 sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık alanında etkin bir yasanın çıkmasını istiyoruz. Çalıştığımız alanların güvenli ve güvenceli olmasını istiyoruz. Biz sağlık hizmeti üretirken ölmek istemiyoruz. Biz yaşatmak için yaşamak istiyoruz.” dedi.  

Bu yıl yapılan etkinliklerde hekim ve sağlık çalışanları sağlıkta şiddet ve Covid-19 nedeniyle kaybettikleri meslektaşlarını anmak ve “Bu Şiddet Sona Ersin!” demek için kurumlarında 1 dakikalık  saygı duruşunda bulundular.