Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi Kapatılamaz

Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi Kapatılamaz

Fiziki yetersizlik gerekçe gösterilerek 1952 yılından itibaren tüberküloz ve akciğer hastalıkları alanında Ankara halkına hizmet veren 70 yatak kapasiteli, mülkiyeti Ankara Verem Savaş Derneği’nde olsa da kamusal karakteriyle öne çıkan Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kapatılmak istenmesine karşı Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası ortak basın açıklaması düzenledi. 21 Nisan Çarşamba günü Ankara Tabip Odasında yapılan toplantıya TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu katıldı. Ortak basın açıklamasını okuyan Dr. Muharrem Baytemür pandeminin tüm sayısal parametrelerinde bugüne kadar görülen en sert yükseliş yaşanırken, Ankara dahil birçok ilde yoğun bakım yatağı bulunamazken, kronik hastalıkların takibinde yaşanan sıkıntılar nedeni ile önümüzdeki süreçlerde bu grup hastalıklarda bir pandemi beklenirken şehir merkezinde kapatılan hastanelere ek olarak alanında bugüne kadar verdiği hizmetlerle bilinen bir hastanenin daha kapatılacağını duyurdu. Hastanenin tarihi ve tüberkülozla savaşta önemi ile ilgili bilgi veren Dr. Baytemür, 18 Mart 2021 tarihinde yapılan toplantıda, Stop TB Ortaklığı İcra Direktörü Dr. Lucica Ditiu tarafından tüberkülozla mücadelede on iki yıllık etkileyici kazanımların, trajik bir şekilde başka bir bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonu tarafından tersine çevrildiğinin kapanma nedeniyle 2020- 2025 arasında ek 6.3 milyon tüberküloz hastası ve 1.4 milyon tüberküloz kaynaklı ölüm olacağının beyan edildiğini hatırlattı. Dr. Baytemür pandemi nedeniyle ciddi artış beklenen tüberkülozla mücadelede önemi daha da artacak olan hastanenin kapatılma kararının yeniden düşünülmesi gerektiğini kaydetti Basın açıklamasında söz alan TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, bölge halkının da taleplerini göz önüne alarak Sağlık Bakanlığı ve Verem Savaş Derneğinin politikalarını gözden geçirip bu hastaneyi yaşatmaları gerektiğini söyledi. ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, Kamu Özel Ortaklığı modeli ile Ankara’da sağlık yükünün önemli bir bölümünü karşılayan kamu hastanelerinin kapatıldığını, Etlik Şehir Hastanesinin açılması ile diğer kamu hastaneleri için kapatılma planları yapıldığını hatırlattı. Dr. Uğurlu pandemi sonrası artması beklenen akciğer ile ilgili hastalıklarda Nusret Karasu Hastanesinin önemli bir görev üstlenebileceğini belirterek Sağlık Bakanlığından hastanenin kapatılmaması ve burada çalışan sağlık personeline haklarının yeniden verilmesi yönünde çaba göstermelerini beklediklerini söyledi. Dr. Uğurlu TTB ve ATO’nun sürecin takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız