Ankara Tabip Odası maske usulsüzlükleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Tabip Odası maske usulsüzlükleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Tabip Odası, Covid-19 hastalığı bulaşından kişileri korumada yetersiz ve kalitesiz maskeleri piyasaya sürerek halk sağlığını tehlikeye atan kişiler ve denetimde ihmali olan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Son günlerde basına yansıyan haberlerde kimi firmalar tarafından üretilen koruyucu tıbbi maskelerin kaliteli olanlarının yurtdışına satıldığı, kalitesiz olanlarının ise DMO’ya teslim edildiği ve öncelikle kamunun kullanımına sunulan bu maskelerin sağlık çalışanlarına ve halka dağıtıldığı ortaya çıktı. Bu gelişmeler üzerine hem hekim ve sağlık çalışanlarının hem de halkın sağlığını koruma yükümlüğü ile Ankara Tabip Odası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. ATO tarafından Başsavcılığa sunulan dilekçede, Covid-19 salgının seyri ve bu salgından korunmada önemli bir faktör olan maskelerin taşıması gereken standartlar hakkında bilgi verildi. Salgın sürecinde tıbbi maskelere duyulan yoğun ihtiyaç ve talebin merdivenaltı tabir edilen üretim yoluyla haksız kazanç ve rant elde etme saikini yaygınlaştırdığı, ancak basına yansıyan haberlerde de görüldüğü gibi bu yöndeki hukuka aykırı eylemlerin bilinenden çok daha geniş ve ağır bir nitelik taşıdığı belirtildi. Suç duyurusunda uygun kalite ve nitelikte olmayan maskelerin kullanılmasının hiç maske kullanmamaktan daha fazla risk oluşturduğu aktarılırken bu maskelerin dağıtıldığı sağlık çalışanlarının bulaş riskine karşı korumasız bırakıldığı vurgulandı. Kimi sermaye sahiplerinin bu yönde haksız kazanç elde etmesinin, kamu görevlilerinin de denetim ve gözetim görevini ihmal etmelerinin hem hukuki gerekler hem de insanlık vicdanı ve ahlaki değerler ile çatıştığı ifade edildi. ATO, suç duyurusunda söz konusu uygun kalite ve nitelikte olmayan maskelerin üretimi ve ilgili mevzuat/tebliğler gereği DMO’ya hibesinden ve her durumda halka dağıtımından sorumlu olanlarla, somut olay/eylemler hakkında; gerekli soruşturmanın ivedikle başlatılmasını, soruşturma sürecinde atılı suçları işlediği tespit edilecek kişiler hakkında kamu davası açılmasını ve cezalandırılmalarını talep etti.