Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri İle Değil Pandemi ile Mücadele Edin

Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri İle Değil Pandemi ile Mücadele Edin

Sağlık meslek ve emek örgütleri,  gözaltına alınan SES Eş Genel Başkanı ve önceki dönem Yürütme Kurulu üyeleri ve Ankara Şube önceki dönem Yürütme Kurulu üyelerinin  serbest bırakılması için ortak bir basın açıklaması yaptı.

 SES Ankara Şube’de 31 Mayıs Pazartesi günü yapılan açıklamaya Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, SES Ankara Şube, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri  Derneği yönetici ve üyeleri katıldı.

Örgütler adına ortak açıklamayı  SES Ankara Şube Eş Başkanı   Kubilay Yalçınkaya okudu.  Yalçınkaya, pandeminin hemen başında "yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" diyerek hem toplumun hem de sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sağlık hakkını korumak için uğraş verdiklerini  belirterek  “salgının yönetilmez halini eleştirilerimizle, açıklamalarımızla ortaya koyduk. Tam da bu dönemde iktidar ve çevresinden yoğun baskılar altında kaldık, hedef gösterildik.” dedi.

Yalçınkaya, süreç içinde pandemiyi yönetmek yerine algıyı yönetmeyi tercih edenlerin yarattıkları algının her sarsılışında emek ve meslek örgütlerine saldırganca tavır aldığını söyledi.

“Sağlık emekçilerinin motivasyona ihtiyaçlarının olduğu, haklarının verildiği bir süreç yaşanması gerekirken, alanda fazla sayıda sağlık emekçisi açığı bulunurken, sağlık emekçilerinin işlerini yapması engellenerek gözaltına alınması, pandemiyle mücadeleye yapılmış bir müdahaledir” diyen Yalçınkaya, gözaltına alınan sağlık emekçileri derhal serbest bırakılmasını talep etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç da yaptığı konuşmaya  iktidarın her sıkıştığında demokrasi ve emek mücadelesi veren muhalefete yönelik baskı ve yıldırma politikalarını artırdığını hatırlatarak başladı. İktidarın ülkeyi yönetememesinin yarattığı çoklu bir krizin artık görünür olmasıyla SES’e  yönelik operasyonun yapıldığına işaret eden  Dr. Karakoç sözlerini şöyle sürdürdü:   “Sağlık emek örgütleri salgın sürecinin başından itibaren siyasi iktidarın süreci iyi yönetemediğini söylediler. Bu dönem ,  TTB  ‘hain ‘  ilan edildi ve kapatılması söylendi, daha sonra Covid izleme grubundan hekim arkadaşımıza idari soruşturma açıldı, TTB’nin Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şehmuz Gökalp evine yapılan şafak baskınıyla gözaltına alındı. Bu yaşadığımız süreç de böyle.”

Dr. Karakoç konuşmasını  “Organize suç örgütü liderlerinin, siyasetçilerin ve ülkenin  güvenlik bürokrasisinin bu ülkeye yaşattıklarını hepimiz görüyoruz ama ne yazık ki ne bir onurlu savcı ne de başka birisi çıkıp bunun üzerine gitmezken  sağlık hakkını savunan, demokratik bir ülke için mücadele eden arkadaşlarımız evlerine baskın yapılarak gözaltına alınıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Bugün de yarın da sağlık hakkımız ve demokratik bir ülke için mücadeleye devam edeceğiz.” diye sonlandırdı.  

SES Eş Genel Başkanı Hüsnü  Yıldırım da yarın görülecek duruşma öncesinde demokratik kitle örgütlerini dayanışmaya davet etti. 

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız