BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNE YÖNELİK DEFİBRİLATÖR KULLANIMI VE RESUSİTASYON KURSU

BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNE YÖNELİK

DEFİBRİLATÖR KULLANIMI VE RESUSİTASYON KURSU

 

13:00-13:15       Açılış, Tanışma, Beklentiler, Amaç, Öğrenim Hedefleri

13:15-13:45       Arreste Yaklaşım (Canlandırma)

13:45-14:15       Resusitasyon Tıbbı, Güncel bilgiler, Arreste Yaklaşım

14:15-14:45       Arreste yaklaşım, Eksternal Kalp Masajı

14:45-16:00       Grup pratikleri,  1.Dolaşım   2.Solunum   3.OED

16:00-16:20       Defibrilasyon ve OED kullanımı

16:20-16:40       Resusitasyonda İlaç Kullanımı, Resusitasyon Akım Şeması

16:40-17:25       Uygulamalı Eğitim

17:25-17:30       Kursun değerlendirilmesi ve Kapanış