Asistan Hekim Komisyonu

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, Ankara Tabip Odası bünyesinde 2010 yılında kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Ankara’da Eğitim Araştırma ve Üniversite Hastanelerinde eğitim almakta olan asistan hekimlerin eğitim, özlük hakları, çalışma şartları ve sosyal ihtiyaçları gibi birçok alanda çalışma yürütmektedir.

Sağlığın piyasalaşması anlamına gelen sağlıkta dönüşüm, eğitim araştırma hastaneleri ve üniversitelerde bilim üretilmesine, nitelikli eğitim verilmesine ve tıp etiğine büyük zarar vermiştir. Kuşkusuz en büyük darbeyi, çoğunlukla meslek hayatının başlangıcında olan asistan hekimler almıştır. Geleceği belirsizleşen, güvencesizleşen, eğitim almak yerine sadece hizmet veren, hizmet verirken mesleki/insani değerleri gözetmesi neredeyse olanaksızlaştırılan, durmadan dinlenmeden, soluk almadan hep daha fazla çalıştırılan, nöbet ertesi izin hakkı kullandırılmayan, sağlıkta artan şiddetin sıklıkla mağduru olan asistan hekimlerin;  mesleklerinin onurunu korumak, özlük haklarına sahip çıkmak, nitelikli bilimsel eğitim hakkı mücadelesi verebilmek, tıbbi kararlarını piyasa kurallarıyla değil bilimsel verilere dayanarak verebildiği kamucu bir sağlık sisteminde çalışabilmek, mesleki geleceğine güvenle bakabilmek için örgütlü hareket etmesi gerektiği açıktır.

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu olarak, uzmanlık eğitimi almakta olan tüm meslektaşlarımızı bu mücadeleyi birlikte vermek, bir arada ve dimdik durabilmek için komisyon çalışmalarımıza katılmaya davet ediyoruz.

 

ANKARA TABİP ODASI

ASİSTAN HEKİM KOMİSYONU

İletişim için:  atoahk@googlegroups.com