Basın Yayın Komisyonu

ATO Basın Yayın Komisyonu, Ankara Tabip Odası tarihindeki en eski komisyonlardan biridir. Basın yayın alanına ilgi duyan oda üyelerinin gönüllü katılımıyla oluşur. ATO Basın Yayın Komisyonu’nun bir alt çalışma gurubu olan “Yayın Kurulu” ise ATO yayını Hekim Postası’nın çalışmalarını yürütür.

Geçmiş yıllarda farklı formlarda hekimlere ulaştırılan gazetemiz Hekim Postası 2006 yılından bu yana Yayın Kurulu tarafından hazırlanmaktadır.

Yayın Kurulu 2008 - 2009 ATO Yönetim Kurulu döneminde de faaliyetlerini sürdürmüş olup; Ankara Tabip Odası'nın aylık süreli yayını olan ve hekimlere ücretsiz ulaştırılan Hekim Postası’nı yayımlamaya devam etmiştir.

Güncel sağlık politikalarının yanı sıra ATO aktivitelerine yer verdiğimiz gazetemiz bu dönemde mizanpajını yenilemiş, içerik olarak daha da zenginleşmiştir.

Hekim Postası; "gezgin”; “sizden gelen”, “kültür/sanat”, “tecrübe”, “hekim ve yaşam” gibi başlıklar altında toplanan; röportaj, haber, gezi yazısı, söyleşi, yorum ve köşe yazıları ile renklenmiş; okur kitlesini artırmıştır.

Yayın Kurulu; Hekim Postası'nı Ankaralı tüm hekimlere ulaştırabilmek adına yaygın bir dağıtım planlaması yapmış ve hayata geçirmiştir. Ankara Tabip Odası web sitesinden de okuyucularla paylaşılan Hekim Postası; Ankara dışı illerdeki hekim ve sağlık çalışanlarından da büyük ilgi ve beğeni görmüştür.

Özellikle Ankaralı hekimlerin katkılarıyla daha da zenginleşeceğine inandığımız Hekim Postası günlük ulusal gazetelerin de yakından takip ettiği ve haber kaynağı olarak beslendiği profesyonel bir yayın haline gelmiştir.

Yayın Kurulu; Hekim Postası'nın yanı sıra Ankara Tabip Odası web sitesine de katkı sunmaktadır.

Gazetenin; Ankara sağlık ortamını daha fazla yansıtması, daha fazla güncel haber içermesi, gazeteye katkı koyan hekimlerin sayısının artırılması ve alanda daha fazla okunması için bir dizi çalışma yürütülmektedir.

Gazete içindeki röportaj, makale, haber, fotoğraf vb. sayısı artırılarak daha çok hekimin katkısının alınması sağlandı. Gazetenin Ankara tıp ortamına ilişkin daha çok güncel haber içeren bir yapıya kavuşturulması için alandan haber akışını sağlayacak bir iletişim ağı oluşturma çabası içine girildi.

Hekim Postası, gerek sağlık alanını gerekse de ülkemizi ve gezegenimizi, hekim gözüyle algılamaya çalışır. Buradan hareketle de, sağlık gündemine ve ülke gündemine yönelik hekimler açısından bir bakış paradigması oluşturma gayretindedir.

Son dönem gazetede yazan imza sayısı ve haber kaynakları belirgin bir şekilde artmıştır. Gelen tepkilerden, gazetenin her yeni sayısında daha çok okunmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Her sayıda hekimlerden aldığımız yazı sayısı artmaktadır. Şu an itibarıyla gazete, özel hastaneler de dâhil olmak üzere, alanda yaygın olarak dağıtılmaktadır.