Yönetim Kurulu

Dr. Vedat Bulut / Yönetim Kurulu Başkanı

1986 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji AD. Öğretim Üyesi, 2012-2016 ATO Onur Kurulu Üyesi

Dr. Ali Karakoç / Genel Sekreter

1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı. ATO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi

Dr. Gülgün İncirci Kıran / Muhasip Üye


1983 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TED Ankara Koleji İşyeri/Okul Hekimi

Dr. Emel Bayrak / Veznedar Üye

2000 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 2016-2018 ATO Yönetim Kurulu Üyesi. Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi  İç Hastalıkları Uzmanı

Dr. Ramazan Akçan / Yönetim Kurulu Üyesi


2002 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Adli Tıp Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. ATO İnsan Hakları Komisyonu Üyesi

Dr. Gül Bakır / Yönetim Kurulu Üyesi


1986 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Emekli/İşyeri Hekimi,  ATO Kültür Sanat Komisyonu Üyesi

Dr. Arif Müezzinoğlu / Yönetim Kurulu Üyesi


1986 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İşyeri Hekimi. 2012-2014 ATO Onur Kurulu Üyesi, 2014-2016 TTB Büyük Kongre Delegesi. ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun