Yönetim Kurulu

Dr. Ali Karakoç /  Yönetim Kurulu Başkanı 

1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak görev yapıyor. 2018-2020 ATO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri.

Dr. Muharrem Baytemür / Genel Sekreter

1989 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim. 1994-1998, 2006-2008 TTB Merkez Konseyi Üyesi, 2004-2006 ATO Onur Kurulu Üyesi. 2018-2020 TTB Büyük Kongre Delegesi.

Dr. Gülseren Azak Çeliksöz / Muhasip Üye

1989 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen Hekim (Hemodiyaliz Hekimi). Emekli. 1996 - 1998 TTB Merkez Konseyi Üyesi. Özel Diyaliz Merkezinde görev yapıyor.

Dr. Ümit Yaşar Öztoprak / Veznedar Üye

2007 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Aile Hekimliği Uzmanı. Yapracık 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapıyor.

Dr. Ayşe Uğurlu / Yönetim Kurulu Üyesi

1990 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Adli Tıp Uzmanı. 2010 - 2012/ 2012 - 2014/ 2014 - 2016 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2016 - 2018 ATO Denetleme Kurulu Üyesi. ATO İnsan Hakları Komisyonu ve Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Üyesi, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyor

Dr. Laleş Tunç / Yönetim Kurulu Üyesi

2015 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Araştırma Görevlisi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda görev yapıyor.

Dr. Haydar Can Dokuyan / Yönetim Kurulu Üyesi

2014 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. İç Hastalıkları Uzmanı. Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor.