Komisyonumuzun katılımı ve çağrısıyla her ayın ilk Çarşamba günü Ankara Meslek Hastalıkları Konsey toplantısı yapılmaktadır.