Kültür Sanat Komisyonu - Üyeler

  • Dr. Mehmet Çakmak (Başkan)
  • Dr. Gül Bakır (Genel Sekreter)
  • Dr. Güvenç Baran
  • Dr. Merih Öztoprak
  • Dr. Serdar Koç
  • Dr. Ümit Yaşar Öztoprak
  • Dr. Zerrin Ateş
  • Dr. Gülgün Kıran
  • Dr. Arif Müezzinoğlu