Denetleme Kurulu

Dr. A. Mine Coşkun

1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Göz Hastalıkları Uzmanı, 2018 - 2020 ATO Denetleme Kurulu Üyesi. Pursaklar Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor.

Dr. Deniz Erdoğdu

1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Sağlık Bilimleri Ünv. Dışkapı YBEA Hastanesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapıyor. 1998-2000, 2018 - 2020 ATO Denetleme Kurulu Üyesi, 2014-2016 dönemi TTB Merkez Konseyi Üyesi.

Dr. Zülküf Akelma

2017 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Araştırma Görevlisi. 2018-2020 TTB Büyük Kongre Delegesi. Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Genel Cerrahi Kl.'nde görev yapıyor.