Denetleme Kurulu

Dr. Hülya Biriken

1988 Akdeniz Ünversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Aile Hekimi. Tuzluçayır ASM. 2006-2010 TTB Merkez Konseyi Üyesi.

Dr. Buket Gülhan

1988 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İşyeri Hekimi. 2020-2022 ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı.

Dr. Kemal Oskay

1998 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Üroloji Uzmanı. Gazi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi.