TTB Büyük Kongre Delegeleri

Dr. Alpertan Açar

1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen Hekim. ATO Aile Hekimliği Komisyonu Üyesi. Bostancık Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapıyor.

Dr. Sinan Adıyaman

1983 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı, A.Ü.T.F. Ortopedi ve Trav. A.D. El Cerrahisi B.D. Öğretim Üyesi. 2000-2002 ATO Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2004 ATO Yönetim Kurulu Başkanı, 2006-2008/ 2016-2018 TTB Merkez Konseyi II. Başkanı. 2018 - 2020 TTB Merkez Konseyi Başkanı

Dr. Okan Akhan

1981 Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesi mezunu. Radyoloji uzmanı. 1998-2000, 2012-2020 TTB Büyük Kongre Delegesi. Bilim Akademisi Üyesi. H.Ü.T.F. Radyoloji Anabili Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.

Dr. Gül Bakır

1986 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Emekli. İşyeri Hekimi. 2018 - 2020 ATO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Vedat Bulut

1986 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İmmünoloji uzmanı. G.Ü.T.F. İmmünoloji A.D. Öğretim Üyesi. 2012-2016 ATO Onur Kurulu Üyesi, 2016-2020 ATO Yönetim Kurulu Başkanı.

Dr. Selçuk Çelik

2017 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İşyeri Hekimi. ATO İnsan Hakları Komisyonu ve İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi

Dr. Zafer Çelik

1992 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen Hekim. İsmet Ayturan Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapıyor. 2014 - 2016 TTB Büyük Kongre Delegesi,  2016 - 2018 ATO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Danyal Gümüş

2017 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji A.D.'da Araştırma Görevlisi olarak görev yapıyor.

Dr. Atila Ilıman

1991 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim. İşyeri hekimliği yapıyor. 2016-2018 ATO Denetleme Kurulu Üyesi, 2018 - 2020 TTB Büyük Kongre Delegesi. ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi.

Dr. Bayazıt İlhan

1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Göz Hastalıkları Uzmanı. Ankara Ulucanlar Göz Hastalıkları EAH'nde görev yapıyor. 2006-2008/ 2012-2014/ 2014-2016/2016-2018 TTB Büyük Kongre Delegesi,  2008-2010 ATO Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012 ATO Yönetim Kurulu Başkanı, 2012-2014 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri, 2014-2016 TTB Merkez Konseyi Başkanı

Dr. Güleser Karakoç

1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Göz Hastalıkları Uzmanı. ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Üyesi. Kocatepe SSGM'de görev yapıyor.

Dr. Sıtkı Kesedar

1978 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İşyeri Hekimi. ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı

Dr. Gülgün Kıran

1983 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. TED Ankara Koleji İşyeri/Okul Hekimi. 2018 - 2020 ATO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük

1995 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı. 2016 - 2018 TTB Büyük Kongre Delegesi. Özel hastanede görev yapıyor.

Dr. Arif Müezzinoğlu

1986 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim. İşyeri Hekimliği yapıyor. 2012-2014 ATO Onur Kurulu Üyesi, 2014-2016 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2018 - 2020 ATO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Şevkat Bahar Özvarış

1982 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Halk Sağlığı Uzmanı. H.Ü.T.F. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 1988-1990 ATO Yönetim Kurulu Üyesi. 2008-2010 Yüksek Onur Kurulu Üyesi. 2016-2018 TTB Büyük Kongre Delegesi.

Dr. İskender Sayek

1970 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Genel Cerrahi Uzmanı. Emekli Öğretim Üyesi. 1999-2006 H.Ü.T.F. Dekanı. 1998-1999 ATO Yönetim Kurulu Başkanı. 2006 - 2010 TTB Merkez Konseyi Üyesi, 2010 - 2012 ve 2018 - 2020 TTB Büyük Kongre Delegesi.

Dr. Hülya Uluğtürken

2003 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim. 2016-2020 TTB Büyük Kongre Delegesi. SGK'da görev yapıyor.

Dr. Aysel Ülker

1969 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı, Emekli, 1988 - 1990 ATO Yönetim Kurulu Üyesi, 1990 - 1994 ve 2010 -2012 dönemleri TTB Büyük Kongre Delegesi, 2012 - 2016 ATO Onur Kurulu Üyesi. ATO İnsan Hakları Komisyonu Üyesi.