TTB Büyük Kongre Delegeleri

Dr. Sedat Abbasoğlu

1979 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen Hekim. 1996-1998 TTB Merkez Konseyi Üyesi. 1998-2000 TTB 2. Başkanı. 2010-2016 TTB Büyük Kongre Delegesi. ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi.

Dr. Sinan Adıyaman

1983 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı, A.Ü.T.F. Ortopedi ve Trav. A.D. El Cerrahisi B.D. Öğretim Üyesi. 2000-2002 ATO Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2004 ATO Yönetim Kurulu Başkanı, 2006-2008/ 2016-2018 TTB Merkez Konseyi II. Başkanı. 2018 - 2020 TTB Merkez Konseyi Başkanı

Dr. Okan Akhan

1981 Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesi mezunu. Radyoloji Uzmanı. H.Ü.T.F. Radyoloji Anabilim Dalı. 1998-2000 ve 2012-2020 TTB Büyük Kongre Delegesi.

Dr. Güvenç Baran

1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Aile Hekimi. Halil Ülgen ASM. 2014-2016 TTB Büyük Kongre Delegesi. ATO Kültür ve Sanat Komisyonu Üyesi.

Dr. Ebru Basa

1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Aile Hekimi. Batıkent 4 nolu ASM. 2012-2014 dönemi ATO Yönetim Kurulu Üyesi. 2014-2016 ATO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri. Aile Hekimliği Komisyonu ve Halk Sağlığı Komisyonu Üyesi.

Dr. Başar Beyoğlu

2008 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Acil Tıp Hekimi. ATO Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi. TTB Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Üyesi.

Dr. Vahide Bilir

1988 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen Hekim. İşyeri Hekimi. ATO 2000-2002 ve 2006-2008 Yönetim Kurulu Üyesi. ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi.

Dr. Selçuk Çelik

2017 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İşyeri Hekimi. ATO İnsan Hakları Komisyonu Üyesi. TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Sekreteri.

Dr. Gülseren Çeliksöz

1989 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen Hekim (Hemodiyaliz Hekimi). Emekli. 1996 - 1998 TTB Merkez Konseyi Üyesi. 2020-2022 ATO Yönetim Kurulu Üyesi.

Dr. Ebru Demirel

2019 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. Araştırma Görevlisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı. ATO Asistan Hekim Komisyonu Üyesi.

Dr. Nadire Işık Erol

2016 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Araştırma Görevlisi. Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Kardiyoloji Anabilim Dalı. ATO Asistan Hekim ve Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Üyesi.

Dr. Ceren Göker

1998 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Psikiyatri Uzmanı, muayenehane. ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Üyesi.

Dr. Bayazıt İlhan

1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Göz Hastalıkları Uzmanı. Ulucanlar EAH. ATO 2008-2010 Yönetim Kurulu Üyesi. 2010-2012 Yönetim Kurulu Başkanı. 2012-2014 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri. 2014-2016 TTB Merkez Konseyi Başkanı.

Dr. Ali Karakoç

1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Üroloji Uzmanı. Yenimahalle EAH. 2018-2020 ATO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri. 2020-2022 ATO Yönetim Kurulu Başkanı.

Dr. Erkan Sümer

1981 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. FTR Uzmanı, emekli. 1990-1992 ATO Yönetim Kurulu Üyesi.

Dr. Esin Davutoğlu Şenol

1987 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 2006-2008 ATO Yönetim Kurulu Üyesi. 2020-2022 ATO Onur Kurulu Üyesi.

Dr. Volkan Tümer

2016 Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi mezunu. Araştırma Görevlisi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı. ATO Asistan Hekim Komisyonu Üyesi.

Dr. Karer Yurtdaş

2018 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Araştırma Görevlisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı. ATO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi.