Kurultay Sonuç Bildirgeleri

XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Sonuç Bildirgesi

23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından Ankara Tabip Odası'nın ev sahipliğinde 09 Aralık 2017 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mavi Salon’da gerçekleştirilmiştir.

Pdf indir

XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı Sonuç Bildirgesi

 

XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK) 25-27 Kasım 2011 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kültür Merkezi Kırmızı Salonda toplamda yaklaşık 300 hekimin katılımı ile gerçekleşmiştir.


Pdf indir

 

Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi

 

Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından Ankara Tabip Odası ev sahipliğinde ve işbirliğinde 25 Kasım 2011 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da düzenlenen Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayı’na 10 ilden; 15 Eğitim Hastanesi, 10 Tıp Fakültesi ve 15 Uzmanlık Derneği temsilcilerinden oluşan toplam 60 meslektaşımız katıldı.


Pdf indir